2.03.14

võlanõustamine

 

Võlanõustamine on nõustav teenus, mis ei anna materiaalset abi ning on suunatud neile finants-majanduslikku hädaolukorda sattunud isikutele või peredele, kes ei ole iseseisvalt suutelised kujunenud olukorda lahendama.

 

Võlanõustamisel abistatakse võlasituatsiooni väljaselgitamisel, võlausaldajatega läbirääkimisel, selgitatakse majandamise põhitõdesid ning seadusest tulenevaid õigusi ja kohustusi. Võlanõustamise eesmärgiks on ülemäärase võlgnevuse muutmine talutavaks või selle likvideerimine, toimetulekuvõime tugevdamise kaudu uute võlgade tekkimise vältimine, abistamine tulude ja kulude planeerimisel ning muude võlaprobleemidega seonduvate probleemide lahendamine koostöös teiste organisatsioonidega.

 

Probleemid ja raskused, mille puhul on soovitav pöörduda võlanõustaja poole: üürivõlg, telefonivõlg, laen eraisikult või pangalt, liising, järelmaks, maksuvõlg, trahvid, viivised, elatisraha võlg, krediitkaardi võlg, eluasemelaen, õppelaen, käendus.

 

Võlanõustamise teenust osutab Elva linna elanikele MTÜ Majandamisnõustaja.

 

Abivajajatel palume pöörduda Elva Linnavalitsuse sotsiaaltöötajate poole või võtta ühendust mittetulundusühinguga e-kirja teel majandamine@hot.ee

Toimetaja: ALO REBANE