Vallavalitsuse liikmed

14.11.17

Vallavanem
Toomas Järveoja

E-mail: toomas.jarveoja@elva.ee
Telefon: 5153699

Põhiküsimused: üldjuhtimine, riigivõimu- ja valitsusorganisatsioonidega ning vallavolikoguga suhtlemine, valla ja vallavalitsuse esindamine, kommunikatsioon.

 

Abivallavanem
Marika Saar

E-mail: marika.saar@elva.ee
Telefon: 5227013

Põhiküsimused: haridus, kultuur, sport, sotsiaalküsimused ja -teenused, huviharidus, noorsootöö.

 

Abivallavanem
Mikk Järv

E-mail: mikk.jarv@elva.ee
Telefon: 5170306

Põhiküsimused: valla arendustegevus ja strateegiline planeerimine (sh investeeringuprojektid, arengukavad, infotehnoloogia), planeeringud, teenuskeskused, turism.

 

Abivallavanem
Heiki Hansen

E-mail: heiki.hansen@elva.ee
Telefon: 5273646

Põhiküsimused: eelarve, majandus (sh maakorraldus, ehitus, keskkond, ühisveevärk ja kanalisatsioon, energeetika, heakord, teedeehitus-ja korrashoid, liikluskorraldus).

 

Valitsuse palgaline liige
Airi Mahla

E-mail: airi@puhja.ee
Telefon: 56904718

Põhiküsimused: külaliikumine, vabatahtliku tegevuse edendamine.