Valimisinfo

2.10.17

Elva linna kodanik saab hääletada valimisjaoskonnas nr 1, aadressil Kesk 32.

Elektrooniline hääletamine

5. oktoober kell 9.00 kuni
11. oktoober kell 18.00

Eelhääletamine maakonnakeskuses 
(elukohast sõltumatu hääletamine)

5.-8. oktoober kell 12.00-20.00

Eelhääletamine kõikides jaoskondades
(elukohajärgne hääletamine; hääletamine väljaspool elukohta, sh valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses)

9.-11. oktoober kell 12.00-20.00

Valimispäev (hääletamine elukohajärgses valimisjaoskonnas, sh kodus hääletamine)

15. oktoober kell 9.00-20.00

 

Info kodus hääletamise kohta

Kui valija, (kelle rahvastikuregistri järgne elukoht asub Elva linnas) oma terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda kodus hääletamist. Kodus hääletamise korraldamiseks esitab valija Elva Linnavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kuni 15.oktoobrini 2017 kella 14.00-ni kirjaliku taotluse.

 

Telefoni teel võetakse kodus hääletamise taotlusi vastu ainult valimispäeval, 15.oktoobril 2017 kella 9.00-st kuni 14.00-ni.

 

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:

1) valija nime;

2) valija isikukoodi;

3) valija aadressi;

4) valija sidevahendi numbrit;

5) kodus hääletamise põhjust.

 

Elva valla jaoskonnakomisjoni nr telefoninumber on 5887 0176

 

Toimetaja: TRIIN KAAVER