14.11.17

Ühinemisläbirääkimistega seotud dokumendid ja koosolekute protokollid

Piirkonnakogu statuudid

Elva piirkonnakogu statuut

Konguta piirkonnakogu statuut

Palupera piirkonnakogu statuut

Puhja piirkonnakogu statuut

Rannu piirkonnakogu statuut

Rõngu piirkonnakogu statuut

Üleminekuperioodil (jaanuar-oktoober 2017)  toimunud koosolekute protokollid:

Juhtkomisjon

Juhtkomisjoni koosolek 23.01.2017

Juhtkomisjoni koosolek 09.03.2017

Juhtkomisjoni koosolek 24.03.2017

Juhtkomisjoni koosolek 13.04.2017

Juhtkomisjoni koosolek 12.05.2017

Piirkonnakogu slaidid (12.05.17 koosolek)

Avatud valitsemine Elva piirkond (12.05.17 koosolek)

Juhtkomisjoni koosolek 02.06.2017

Juhtkomisjoni koosolek 3.08.2017

Ettekanne eelarve teemadel (3.08.2017)

Ettekanne huviharidusest (3.08.2017)

Juhtkomisjoni koosolek (29.08.2017)

Juhtkomisjoni koosoleku slaidid (29.08.2017)

Juhtkomisjoni koosolek (28.09.2017)

Juhtkomisjoni koosolek (10.10.2017)

Juhtkomisjoni koosoleku slaidid (10.10.2017)

Vallasekretäride töörühm

Vallasekretäride koosolek 01.02.2017

Vallasekretäride koosolek 09.03.2017

Vallasekretäride koosolek 22.03.2017

Vallasekretäride koosolek 04.04.2017

Vallasekretäride koosolek 16.08.2017

Vallasekretäride koosolek 02.10.2017

Sotsiaalkomisjon

Sotsiaalkomisjoni koosolek 02.02.2017

Sotsiaalkomisjoni koosolek 22.02.2017

Sotsiaalkomisjoni koosolek 17.04.2017

Sotsiaalkomisjoni koosolek 19.06.2017

Kultuurikomisjon

Kultuurikomisjoni koosolek 08.02.2017

Kultuurikomisjoni koosolek 05.06.2017

Hariduskomisjon

Hariduskomisjoni koosolek 13.03.2017

Hariduskomisjoni laiendatud koosolek 30.05.2017

Hariduskomisjoni laiendatud koosolek (huviharidus-ja noorsootöö) 26.06.2017

Hariduskomisjoni laiendatud koosolek (huviharidus- ja noorsootöö) 10.07.2017

Hariduskomisjoni laiendatud koosolek (huviharidus- ja noorsootöö) 02.08.2017

Majanduskomisjon

Hangete teemaline koosolek 31.01.2017

Jäätmevaldkonna  koosolek 30.05.2017

Jäätmevaldkonna koosolek 12.06.2017

Jäätmehoolduseeskirja koostamise teemaline koosolek 27.06.2017

Finantsjuhtide koosolek

Finantsjuhtide koosolek 10.04.2017

Infolehe kolleegium

Infolehe kolleegiumi koosolek 14.08.2017

Volikogude otsused ühinemislepingu ja lisade kinnitamise kohta:

Elva linnavolikogu otsus 14.12.2016

Konguta vallavolikogu otsus 14.12.2016

Palupera vallavolikogu otsus 14.12.2016

Puhja vallavolikogu otsus 14.12.2016

Rannu vallavolikogu otsus 14.12.2016

Rõngu vallavolikogu otsus 14.12.2016

 

14.12.2016 kinnitatud ühinemisleping ja selle lisad:

Ühinemisleping

Lisa 1. Seletuskiri

Lisa 2. Kaart mõõtkavas 1:50 000

Lisa 3. Ühisinvesteeringud

Lisa 4. Ettevalmistusperioodi tegevuskava

Lisa 5. Piirkonnakogu moodustamise põhimõtted

Lisa 6. Õiend

Lisa 7. Elva linna auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa 8. Konguta valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa 9. Palupera valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa 10. Puhja valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa 11. Rannu valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

Lisa 12. Rõngu valla auditeeritud majandusaasta aruanne 2015

 

 

Elva ettepanek ühinemisläbirääkimiste alustamiseks
Komisjoni moodustamine ühinemisläbirääkimisteks

14. detsembril 2015 otsustas Elva Linnavolikogu algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmist ning teha ettepanek

Konguta Vallavolikogule
Nõo Vallavolikogule
Puhja Vallavolikogule
Rannu Vallavolikogule
Rõngu Vallavolikogule
Palupera Vallavolikogule
Puka Vallavolikogule

alustada läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgiga moodustada omavalitsuste ühinemise tulemusena uus omavalitsus.

Nõustunud vallad:

Rannu Vallavolikogu otsus
Rõngu Vallavolikogu otsus
Palupera Vallavolikogu otsus
Puka Vallavolikogu otsus
Konguta Vallavolikogu otsus

Keeldunud vallad:

Nõo Vallavolikogu otsus
Puhja Vallavolikogu otsus

 

Puhja Vallavolikogu ettepanek ühinemisprotsessiga liitumiseks

Puka Vallavolikogu otsus menetluse lõpetamise kohta 

Kohanimenõukogu soovitus

 

Protokollid

Ühinemisläbirääkimiste koosoleku protokoll 09.03.2016

Haldusterritoriaalse korralduse muutmine
Ühinemisläbirääkimiste etapid

Ühinemisläbirääkimiste koosoleku protokoll 05.04.2016
Kaupo Kase esitlus

Elva linna objektide tutvustus

Ühinemisläbirääkimiste koosoleku protokoll 27.04.2016
Ühinemisläbirääkimiste III kohtumise Elva ettepanekud 

Puka valla investeeringute kava
Palupera valla investeeringute kava 
Rõngu valla investeeringute kava
Rõngu valla visioon struktuurist peale ühinemist

Ülevaade ühinevatest omavalitsustest 

Investeerimisvõimekuse hindamise analüüs

 

Komisjonid

JUHTKOMISJON

Koosoleku protokoll 25.05.2016

Koosoleku protokoll 08.06.2016

Koosoleku protokoll 17.06.2016

Koosoleku protokoll 14.07.2016

Koosoleku protokoll 29.09.2016

Koosoleku protokoll 07.10.2016

Koosoleku protokoll 15.11.2016

Koosoleku protokoll 5.12.2016

 

HARIDUSKOMISJON 
Koosoleku protokoll 12.05.2016
Koosoleku protokoll 27.05.2016

Koosoleku protokoll 07.06.2016

Koosoleku protokoll 14.06.2016

 

SOTSIAALKOMISJON
Koosoleku protokoll 09.05.2016

Koosoleku protokoll 16.05.2016

Koosoleku protokoll 26.05.2016
Protokolli lisa

Koosoleku protokoll 09.06.2016

 

KULTUURIKOMISJON

Koosoleku protokoll 13.06.2016

 

MAJANDUSKOMISJON

Koosoleku protokoll 27.05.2016

Koosoleku protokoll 14.06.2016

Jäätmevaldkonna korraldamise teemaline arutelu 30.06.2016

Toimetaja: KERTU VUKS