Interaktiivse tahvli ostmine

20.10.15

Kutsume Teid osalema hankes "Elva Lasteaed Õnneseen interaktiivsete tahvlikomplektide ostmine" (eeldatav maksumus alla lihtmenetlusega riigihanke piirmäära)

Hanke lühikirjeldus: Elva Lasteaed Õnneseen ostab käesoleva hanke raames kaks statsionaarset seinale kinnitatavat Multi-Touch interaktiivse tahvli integreeritud komplekti lainurkprojektoriga/projektorikinnitusega ja audiosüsteemiga ning nimetatud komplektide paigaldamise, seadistamise ja algkoolituse.

Hanke tähtaeg: Komplektid tarnitakse ja paigaldatakse hiljemalt ühe kuu jooksul arvates hankelepingu sõlmimisest.

Hankedokumendid (juhised pakkumuse koostamiseks) väljastatakse elektrooniliselt kahe tööpäeva jooksul arvates vastava taotluse saamisest.
Pakkumuse esitamise tähtaeg: hiljemalt 30.10.2015.a. kella 10.00-ks e-posti aadressile kaire.muur@elva.ee


Info: Kaire Müür, Elva Lasteaed Õnneseen majandusjuhataja, tel 7 356 017, 5 035 134, e-post: kaire.muur@elva.ee.
 

Toimetaja: KAYVO KROON

Elva kultuurikeskuse hoone rekonstrueerimise eelprojekti koostamine

14.10.15

Elva Linnavalitsus kutsub osalema lihthankes „Elva kultuurikeskuse hoone rekonstrueerimise eelprojekti koostamine" ja väljastab soovijatele pakkumise koostamiseks dokumendid ning juhised.

Pakkumise esitamise tähtpäev on hiljemalt 23. oktoober 2015 kell 12.00.

Huvilistel saata e-kiri aadressile marika.saar@elva.ee ning Teile edastatakse pakkumiskutse ja lähteülesanne esimesel võimalusel.

Pakkuja esitab pakkumise  Elva Linnavalitsusele digitaalselt allkirjastatud e-kirjaga aadressil  elva@elva.ee. Pakkumuse allkirjastab pakkuja seaduslik esindaja.

Kontaktisik:

Marika Saar

7309 887

Toimetaja: LY KÜTT

Lasketiiru tee äärse jalgtee ehitamine

9.10.15

Elva Linnavalitsus kutsub osalema lihthankes " Elva linna Lasketiiru tee äärse jalgtee ehitamine" ja väljastab pakkumise koostamisek dokumendid ning juhised.

Pakkumised esitada vastavalt hankedokumentides toodud nõuetele.

Pakkumise esitamise tähtpäev on hiljemalt 19.oktoober 2015 kell 10.00.

Pakkuja esitab pakkumise  Elva Linnavalitsusele digitaalselt allkirjastatud e-kirjaga aadressil kalev.kepp@elva.ee. Pakkumuse allkirjastab pakkuja seaduslik esindaja.

 

Riigihange "Elva Lasteaed Õnneseen välilava ehitamine"

21.05.15

Kutsume Teid osalema lihtmenetlusega riigihankes "Elva Lasteaed Õnneseen välilava ehitamine"

Hanke lühikirjeldus: Välilava ehitamine Elvas, aadressil Kaja 4 asuva Elva Lasteaed Õnneseen õuealale.

Hanke tähtaeg: Tööd teostatakse hiljemalt kolme kuu jooksul arvates hankelepingu sõlmimisest.

Hankedokumendid (juhised pakkumuse koostamiseks) väljastatakse elektrooniliselt 2 tööpäeva jooksul arvates vastava taotluse saamisest.

Pakkumuse esitamise tähtaeg: hiljemalt 03.06.2015.a. kella 10.00-ks Elva Lasteaed Õnneseenele, Kaja 4, 61505 Elva.

 

Info: Kaire Müür, Elva Lasteaed Õnneseen majandusjuhataja, tel 7 356 017, 5 035 134, e-post: kaire.muur@elva.ee.

 

Toimetaja: MARGIT KIIN

Lihthange "Elva linnavara kindlustamine 02.05.2015 kuni 02.05.2016"

22.04.15

Hanketeade

Elva linn kutsub kindlustusvõtjaid esitama vastavalt hanketeates ja hankedokumendis sisalduvatele  tingimustele pakkumust  lihtmenetlusega  riigihankele  "Elva  linnavara kindlustamine  02.05.2015  kuni  02.05.2016",  mille  eesmärgiks  on  Elva  linnale kuuluvate hoonete, rajatiste ja hoonetes asuva vara kindlustamine.

Kindlustusvõtja poolt kindlustatavad kindlustusriskid on: tulekindlustus, veekahju kindlustus, murdvargus, loodusõnnetuse- ja vandalismikindlustus ja muud riskid, mis vastavad lepingu projektis esitatud tingimustele, vajadusel lisariski pakkumisega. Tulekindlustus, veekahju kindlustus, murdvargus, loodusõnnetuse- ja vandalismikindlustus pakkuda vastavalt pakkuja poolt kehtestatud ettevõttevara kindlustustingimustele. Juhul kui need ei kata HD lepingu projektis sätestatud riske, siis pakkuda alternatiivselt laiendatud riskikindlustust vastavalt pakkuja võimalustele.

Hankedokumendid  on esitatud alljärgnevalt.

Hankedokument "Linnavara kindlustus 02.05.2015-02.05.2016"

Hankedokumendi lisa 1

Pakkumuse vorm 1 ja tiitelleht

Pakkumuse vorm 2

Küsimuste korral palun ühendust võtta:  margit.kiin@elva.ee

Kindlustusobjektidega tutvumiseks võtta ühendust HD lisas 1 antud kontaktisikutega.

Pakkumuse  esitamise  tähtaeg  on  hiljemalt  30.04.2015  kell  11.00.  Pakkumus  esitada aadressile Kesk 32, Elva tuba 204 või elektrooniliselt margit.kiin@elva.ee.  Pakkumused avatakse 30.04.2015 kell 11.15  Elva Linnavalitsuses.

Toimetaja: MARGIT KIIN

Lihthange "Verevi järve rannaatraktsioonid"

20.04.15

Elva Linnavalitsus kuulutab välja lihthanke Verevi järve rannaatraktsioonide hankimiseks järgmiselt:

1. Liurenn (pakkumus esitada vastavalt kirjeldusele või samaväärne)

Tehnilised andmed:

  • liurenni pikkus vähemalt 4,80m;
  • rotovormitud HDPE (high density poluyethylen), konstruktsioon kuumtsingitud terasest.
  • liumäele viib kuumtsingitud käsipuudega trepp, millel on astmed ja platvorm valmistatud siberi lehisest.

 

2. Pallimäng (pakkumus esitada vastavalt kirjeldusele või samaväärne)

Kirjeldus:

  • mängul peab olema TÜV sertifikaat EN1176:2008 nõetele vastavuse kohta.

Tehnilised andmed:

  • mõõdud: d= 1,50m, h= 0,98m
  • vanusegrupile: 8+
  • mängijaid: 1-4
  • mängu idee: 1-4 mängijat peavad pallid nö. „oma koju" püüdma veeretada.

Materjal: Raam 40mm roostevabast terasest, mängu korpus valmistataud rotopolüetüleenist, pealmine klaaspind löögikindlast termoplastikust. Mäng liigub kummisilindritel.

NÄIDIS

Kinnises ümbrikus pakkumus esitada 29.aprillil 2015 kell 10.00 Elva Linnavalitsusse Kesk tn 32, tuba 204. Pakkumuste avamine toimub kell 10.15.

Toimetaja: MARGIT KIIN

LIHTHANGE „ELVA LINNA TÄNAVATE REMONTIMINE PRITSKILLUSTIKUGA“

17.04.15

 

Kutsume Teid osalema lihthankes " Elva linna tänavate remontimine pritskillustikuga"

Pakkumise esitamise tähtpäev on hiljemalt 20.aprill 2015 kell 10.00.

HANKEDOKUMENDID Elva linna tänavate remontimine pritskillustikuga

EHITUSE TÖÖVÕTULEPING 

Kutsume Teid osalema lihtmenetlusega riigihankes “Verevi järve rannavalve teenus 2015.aastal“

20.04.15

 

Teenuse lühikirjeldus: Elvas, Verevi järve supelrannas 2015. aasta suplushooajal avaliku korra ja külastajatele rannavalve (vetelpääste-, meditsiinilise esmaabi- ja turvateenuse) teenuse osutamine, suplusakvatooriumi tähistamine ning suplusakvatooriumi põhja puhastamine enne suplushooaja algust ja suplushooaja vältel muude vajalike tegevuste ja tööde teostamine. Verevi järve rannavalve teenust osutatakse igapäevaselt 01.06.-31.07.2015.a. kella 12.00 kuni 20.00 ning 01.08.-31.08.2015 kella 12.00 kuni 19.00.

Hankedokumendid (juhised pakkumuse koostamiseks) väljastatakse elektrooniliselt 2 tööpäeva jooksul arvates vastava taotluse saamisest. Taotlus esitada e-kirjaga margit.kiin@elva.ee . Info: tel 7309885.

Pakkumuse esitamise tähtaeg: hiljemalt 15.04.2015.a. kella 10.00-ks Elva Linnavalitsusele, aadressil Kesk 32, 61504 Elva, tuba 204.

Hankedokumendid:

Hanketingimused

Hankedokument II: Rannavalve lepingu projekt

Hankedokument III: Rannavalve pakkumuse vorm

Vorm 1

Vorm 2

Vorm 3

Vorm 4

Asendiplaan

Toimetaja: MARGIT KIIN

Lihthange "Elva linnas Pikal ja Kesk tänaval kaevuluukide asendamine"

25.03.15

Elva Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankes " Elva linnas Pikal ja Kesk tänaval kaevuluukide asendamine" ja väljastab Teile pakkumise koostamiseks käesolevas pakkumise kutses loetletud dokumendid ning annab järgnevad juhised.

 

Hanke lühikirjeldus: Olemasolevad 27 malmist kaevuluuki tuleb asendada teleskoopkaevuluukidega.

Hanke tähtaeg: Tööd teostatakse hiljemalt 15. mai 2015

 

Pakkumuse esitamise tähtaeg: hiljemalt 06.04.2015.a. kella 10.00-ks  Elva Linnavalitsusele digitaalselt allkirjastatud e-kirjaga aadressil kalev.kepp@elva.ee

 

Info: Kalev Kepp, Elva Linnavalitsuse linnamajandusosakonna juhataja, tel 730 9888, 521 3239, e-post: kalev.kepp@elva.ee 

 

Verevi järve rannavalveteenus 2015.a

13.03.15

Kutsume Teid osalema lihtmenetlusega riigihankes "Verevi järve rannavalveteenus 2015.a"

Teenuse lühikirjeldus: Elvas, Verevi järve supelrannas 2015. aasta suplushooajal avaliku korra ja külastajatele rannavalve (vetelpääste-, meditsiinilise esmaabi- ja turvateenuse) teenuse osutamine, suplusakvatooriumi tähistamine ning suplusakvatooriumi põhja puhastamine enne suplushooaja algust ja suplushooaja vältel muude vajalike tegevuste ja tööde teostamine.

Hanke tähtaeg: Verevi järve rannavalve teenust osutatakse igapäevaselt 01.06.-31.07.2015.a. kella 12.00 kuni 20.00 ning 01.08.-31.08.2015 kella 12.00 kuni 19.00.

Hankedokumendid (juhised pakkumuse koostamiseks) väljastatakse e-riigihangete keskkonnas aadressil https://riigihanked.riik.ee

Viitenumber: 160867

Pakkumuse esitamise tähtaeg: hiljemalt 20.03.2015.a. kella 10.00-ks  

Pakkumused tuleb esitada e-riigihangete keskkonnas aadressil: https://riigihanked.riik.ee

Info: Margit Kiin, Elva Linnavalitsuse õigusnõunik, tel 7 309 885 

Toimetaja: MARGIT KIIN

Elva Noortekeskuse fassaadi renoveerimine

19.02.15

 

Kutsume Teid osalema lihtmenetlusega riigihankes "Elva Noortekeskuse fassaadi renoveerimine"

 

Hanke lühikirjeldus: renoveeritakse Elvas, Pikk tn 8 asuva Noortekeskuse fassaad. Lisaks lammutatakse hoone ühes küljes asuv vana katlamaja.

Hanke tähtaeg: Tööd teostatakse hiljemalt kolme kuu jooksul arvates hankelepingu sõlmimisest.

 

Hankedokumendid (juhised pakkumuse koostamiseks) väljastatakse elektrooniliselt 2 tööpäeva jooksul arvates vastava taotluse saamisest.

Pakkumuse esitamise tähtaeg: hiljemalt 27.02.2015.a. kella 10.00-ks  Elva Linnavalitsusele, aadressil Kesk 32, 61504 Elva, linnamajandusosakond (2 korrus).

 

Info: Veiko Kütt, Elva Linnavalitsuse ehitusspetsialist, tel 730 9884, 5558 7055, e-post: veiko.kytt@elva.ee

 

Lihthange "Elva stiiliraamatu koostamine"

7.11.14

Kutsume teid osalema lihthankes "Elva stiiliraamatu koostamine". 

Elva linn vajab kaasaegset stiiliraamatut, mis ühtlustaks meie visuaalselt identiteeti ja pakuks kaasaegseid kasutusvõimalusi. Elva linna materjalide ja meenete väljanägemine on väga eripalgeline kuna kasutatakse läbisegi nii Elva linna vappi kui logo „Hoiame üksteist".

Pakkumuse sisuks on Elva linna stiiliraamatu koostamine koondades olemasolevad väljakujunenud visuaali ning töötades välja nende põhjal lisavõimalusi. Elva linna stiiliraamat on elektrooniline dokument, mis hõlmab kõigi Elva linnaga seotud materjalide kujundust. 

Juhised pakkumuse koostamiseks väljastatakse elektrooniliselt hiljemalt kahe tööpäeva jooksul arvates vastava taotluse saamisest. Taotlus esitada e-postile marika.saar@elva.ee. 

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 14.november kell 12.00. Pakkumus saata e-posti aadressile marika.saar@elva.ee. 

Toimetaja: MARIKA SAAR