Tehnovõrkude haldajad

28.02.14

 

Tehnovõrk Haldaja Kontakt
Vesivarustus AS Emajõe Veevärk www.evv.ee
Kanalisatsioon AS Emajõe Veevärk www.evv.ee
Sadevesi Elva Linnavalitsus www.elva.ee
Drenaaz Elva Linnavalitsus www.elva.ee
Küttevesi OÜ Elva Soojus www.elvasoojus.ee
Side Elion www.elion.ee
Elekter Eesti Energia www.energia.ee
Tänavavalgustus Elva Linnavalitsus www.elva.ee
Telekommunikatsioon AS Starman www.starman.ee

 

Toimetaja: KAYVO KROON