Elva valla sümboolika konkurss

8.12.17

Sümboolika konkursi rahvahääletus on lõppenud

Sümboolika konkursi rahvahääletusest võttis osa 158 inimest. Hääletuse tulemusena selgus, et rahva arvates on parim töö "Icon", järgnesid "Kuldsel kilbil kuus okaspuutaime ja sinine piit" ja "Värske värv". 

 

 

Sümboolika konkursi rahvahääletus

Sümboolika konkursi komisjon on konkursi raames laekunud töid hinnanud ning kolm parimat tööd on 29.11-05.12.2017 rahvahääletusel, et selgitada välja elanike arvamus.

Hääletada saavad Rahvastikuregisti järgi 16- aastased ja vanemad Elva vallas elavad inimesed. Hääletamine toimub VOLIS keskkonnas, hääletada saab ka Elva linnavalitsuses, Konguta vallamajas (Annikoru tee 7/1, Annikoru küla), Palupera vallavalitsuses (Hellenurme küla), Puhja vallavalitsuses (Elva tee 1, Puhja alevik), Rannu Raamatukogus (Elva tee 7, Rannu alevik)  ja Rõngu vallavalitsuses (Valga mnt 6a, Rõngu alevik) tööpäevadel. Palun võta kaasa isikut tõendav dokument.

Konkursitööd:

Värske Värv. Töö läbivaks temaatikaks on teravus, mis avaldub nii vapi kujus kui motiividel, viidates täpsusele, konkreetsusele, julgusele ning jõulisele edasiliikumisele. Vapi põhi värvid sinine, kollane/ kuldne viitavad piirkonna lähiajaloolisele kuurortpaiga staatusele. Sinine värv sümboliseerib vett ja kollene/ kuldne päikest. Mõlemad on vajalikud pidevaks kasvuks ja arenguks. Lisaks sümboliseerib sinine värv Elva vallas asuvaid ja Elva vallaga piirnevaid erinevaid siseveekogusi. Vapi põhikujundiks on männikäbi, mis viitab Elva valla mändidele ja männimetsadele. Männikäbi süboliseerib uut algust ja igavesti kestvat nooruslikku pealehakkamist ning elujõudu. Nii lipul, vapil kui ka logol on kasutatud läbivat teravlainelist motiivi sümboliseerides kõike, mis eelpool on nimetatud.

Icon. Autori esimesed mõtted Elvast ja ümbritsevast piirkonnast on seotud looduse ja sealse maastikuga. Värvideks on valitud roheline ja sinine, sest need on puhtuse, looduse ja arengu värvid. Roheline sümboliseerib kasvu nagu ka looduses. Elva valla puhul tähistab see rohket metsaala ja ka muud loodust. Roheline värv mõjub rahustavalt ja positiivselt, tekitab mõnusa meeleolu ning sel on  võime panna inimesed kuhugi kuuluma- antud juhul Elva valda, ühtsesse liidetud kogukonda. Sinine värv on puhtuse ja kindluse värv, Elva vallas sümboliseerib sinine rohkeid järvesid ja veekogusid, kuid ka enesekindlust, mis tekitab inimestes olulise tunde- kindlustunde. Sinine on ka tarkuse värv, see kiirgab edast sihikindlust ja suuri eesmärke.  Sümboliks on valitud kuue lehega lõpmatusse kasvav puu, mil pole ei algust ega lõppu- see on elu sümbol. Kuus lehte puul kujutavad kuue omavalitsuse saamist üheks vallaks.

Kuldsel kilbil kuus okaspuutaime ja sinine piit. Autor on selgitanud, et sinine piit tähistab vallaga külgnevat Võrtsjärve, kuldne taust sümboliseerib maad kui kuldaväärt toitjat ja ka kui päikeselist suvituspiirkonda. Kuus okaspuutaime viitavad paikkonna kaunitele metsadele ja kuuele üheks tervikuks ühinenud omavalitsusele.

Rahvahääletus toimub  29.11-05.12. Hääletada saad siit-  https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=12520

Oled oodatud osalema ja oma arvamust avaldama! 

 

Sümboolika konkursile laekunud tööd

Alljärgnevalt on välja toodud sümboolikakonkursile laekunud tööd (tegemist ei ole pingereaga). 

1. "Mmeri 2"  

2."6 maad" - ei kvalifitseeru

3. "Tammeleht"   

4. "Pärg"  

5. "Kuldsel kilbil kuus sinist okaspuutaime ja sinine piit"

 

6. "Hõbevalge mänd" - ei kvalifitseeru

7. "Värske värv"

8. "Üksteist"- ei kvalifitseeru

9. "Männilinn"- ei kvalifitseeru

10. "LP1"- ei kvalifitseeru

11. "Icon"  

12. "LP4" - ei kvalifitseeru

13. "Uus algus"- ei kvalifitseeru

14. "LP3"- ei kvalifitseeru

15. "Metskits"   

16. "LP3" - ei kvalifitseeru

17. "Evald"- ei kvalifitseeru 

18. "Äikesejärgne värskus"     

19. "Riisikas"   

20. "Mmeri 4" 

21. "Mmeri 1" 

22. "Mmeri 3" 

23. "Vesiratas" - ei kvalifitseeru

24. "Tantsiv kobras"   

25. "Vetevald"- ei kvalifitseeru

26. "Ühtuse jõud" 

27. "Hõbemänd" 

 

Sümboolika konkurss on lõppenud

Aitäh kõigile, kes esitasid konkursitöö! Kõikide ühinevate omavalitsuste esindajatest koosnev komisjon alustas tööd septembris, komisjoni töösse kaasatakse Riigikantselei esindajad, kes hindavad tööde vastavust heraldikanõuetele. Nõuetele vastavad tööd avaldadakse  omavalitsuste veebilehekülgedel oktoobrikuu jooksul. Komisjoni hinnete põhjal pingerea kolm parimat tööd pannakse rahvahääletusele. Konkursi võitja selgub konkursi komisjon poolt antud hinnete ja rahva arvamuse tulemusena. Elva valla sümboolika kinnitatakse Elva valla põhimääruse, mille kinnitab volikogu. 

Sümboolika konkursi komisjoni koosolek 11.09.2017

Sümboolika konkursi komisjoni koosolek 19.10.2017

Elva valla sümboolika konkurss

Elva Linnavalitsus, Konguta Vallavalitsus, Palupera Vallavalitsus, Puhja Vallavalitsus, Rannu Vallavalitsus ja Rõngu Vallavalitsus kuulutavad välja konkursi ühinemise teel moodustuva Elva valla sümboolika leidmiseks.

Konkursi raames oodatakse nii vapi, lipu kui logo kavandite esitamist. Konkursi ja esitatavate tööde täpsemad juhised on sätestatud Elva valla sümboolika konkursi tingimustes. Töid saavad konkursile esitada nii füüsilised kui juriidilised isikud, tööde esitamise tähtaeg on 31. august kell 15.00. Konkursitöö tuleb tuua või saata posti teel Elva Linnavalitsusse, märksõnaks „Elva valla sümboolika konkurss".

Avalikule konkursile laekunud kavandeid hindab Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla  ja Rõngu valla esindajatest moodustatud 12-liikmeline komisjon. Konkursi auhinnafond on    5 000 eurot, mis jaguneb vastavalt komisjoni otsusele kuni kolme parima konkursil osalenud töö autori vahel.

Konkursi tingimused

Lisainfo: Kertu Vuks, ühinemise koordinaator, kertu.vuks@elva.ee, 581 37086

Toimetaja: KERTU VUKS