Tegevustoetused

13.01.17
Tegevustoetuste taotlemine
 
Elva Linnavolikogu kehtestas 24. augustil 2015 määrusega nr 9 
 
Määrus sätestab Elva linna eelarvest spordiklubidele ja kultuuriühingutele tegevustoetuse eraldamise tingimused ja korra.
Tegevustoetust saab taotleda Elva linnas tegutsev kultuuriühing ja spordiklubi kultuuri või spordialase tegevuse läbiviimiseks.
Toetuse eesmärgiks on toetada Elva linnas mitmekesist kultuuritegevust omaalgatuse toetamise kaudu ning laste ja noorte harrastus- ja võistlusspordi alast tegevust.
 
Vormikohane taotlus esitatakse elektrooniliselt või trükitult ning selles esitatud andmeid tõendavad dokumendid linnavalitsusele hiljemalt 15. oktoobriks.
 

 

2017. aastal kultuuriühingute pearaha ja saavutustoetuse suuruse kehtestamine ning tegevustoetuste eraldamine Elva linna eelarvest

2017. aastal spordiklubidele pearaha suuruse kehtestamine ja tegevustoetuste eraldamine Elva linna eelarvest