Riigihanked

21.04.17

Elva Linnavalitsuse ja linnavalitsuse poolt hallatavate asutuste korraldatavate hangete kohta, mille eeldatav maksumus on võrdne või üle riigihangete seaduses sätestatud lihthanke piirmäära, käiv informatsioon avaldatakse riigihangete seaduse kohaselt riigihangete registris. Hanked arhiveeritakse riigihangete registris.

Lihthanke piirmäär on 10 000 eurot ilma käibemaksuta asjade ja teenuste puhul ning 30 000 eurot ilma käibemaksuta ehitustööde puhul.

Toimetaja: KAYVO KROON