10.11.14
Reklaami paigaldamine Elva linna haldusterritooriumile on lubatud Elva Linnavalitsuse poolt väljastatud reklaamiloa alusel.
Reklaamiloa taotlemiseks esitab reklaami avalikustaja, vastavalt välireklaami paigaldamise eeskirjale, linnavalitsusele järgmised dokumendid:
 

2) välireklaami, s.h kampaaniareklaami puhul kavandi koos mõõtude ja värvilahendusega;

3) asendiskeemi, millel näidatakse ära välireklaami paigaldamise asukoht;

4) hoonele paigaldatava välireklaami puhul hoone välisseinte joonise või fotomontaaži koos välireklaami paigalduskoha äranäitamisega;
5) omaniku/valdaja kirjaliku nõusoleku, kui välireklaam paigaldatakse ehitisele, maatükile, ühistranspordivahendile ja tehnovõrgu või rajatise kaitsetsooni, v.a juhul, kui välireklaami paigaldamiseks ettenähtud reklaamikandja paigaldatakse linnarajatisele või linnakinnistule;
6) liiklusvälise teabevahendi paigaldamise loa, kui välireklaam paigaldatakse teele või tee kaitsevööndisse, v.a juhul, kui välireklaam paigaldatakse kohalikule teele ja tee kaitsevööndisse;

7) Muinsuskaitseameti kirjaliku nõusoleku, kui välireklaam paigaldatakse kinnismälestisele, (va arheoloogiamälestis) või selle kaitsevööndisse.

 

Reklaami paigaldamisega kaasneb reklaamimaks. Vt Reklaamimaks Elvas § 4: 

Reklaamimaksu määr kuni 31.12.2014.a

Reklaamimaksu määr alates 01.01.2015.a

 

 

Toimetaja: MARGIT KIIN