Projektitoetused

13.01.17
Alates 2015-ndast aastast on kehtestatud projekti ja tegevustoetustele erinevad regulatsioonid. Taotluste korrektseks esitamiseks palun tutvu põhjalikult allolevate juhistega ning küsimuste korral pöördu linnavalitsuse poole telefonil 7 309 880 või e-posti teel elva@elva.ee.    
 
 
Projektitoetuste taotlemine
 
Elva Linnavolikogu kehtestas 24. augustil 2015 määrusega nr 10 
 
Määrus reguleerib kultuuri-, spordi-, noorsootöö-, tervishoiu-, hariduse-, keskkonna- ning sotsiaalhoolekande alastele projektidele Elva linna eelarvest toetuste taotlemise, toetuse menetlemise, toetuse eraldamise ning kasutamise üle järelevalve teostamise tingimusi. 
 
Toetust on õigus taotleda juriidilistel ja füüsilistel isikutel tingimusel, et projekt, millele toetust taotletakse, toimub Elva linnas või on linnaga muul viisil seotud.
Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt taotluses näidatud projekti teostamiseks.
 
Vormikohane taotlus esitatakse linnavalitsusele elektrooniliselt või trükitult hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta
30. septembriks.
 

Projekti- ja tegevustoetused 2015

Projekti- ja tegevustoetused 2015 - Spordiüritused 

Projekti- ja tegevustoetused 2015 - Noortesporditoetused