Põhitegevused

2.02.17

 

Põhikirja kohaselt korraldab noorsootööd Elva Avatud Noortekeskuses (Elva ANK) Elva Huviala- ja Koolituskeskus. Elva ANK on MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liige alates 2009. aastast. Oleme n-ö pronksliikmed. Elva ANKi põhitegevuseks on avatud noorsootöö ja rahvusvahelise noorsootöö korraldamine, mõttespordi soodustamine ning noorte omaalgatuste toetamine ja vabatahtliku töö soodustamine.

 

    

 

Samuti kuulub Elva ANK ühendusse MTÜ Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus eesmärgiga arendada koostööd Tartumaa noortekeskuste vahel ning panustada noorsootöösse Tartumaal laiemalt. Rahvusvahelise noorsootööga on hakatud rohkem tegelema alates 2014. aastast. Tänaseks on korraldatud üks rahvusvaheline noortevahetus Eestis (2015. aastal), osaletud ühes noortevahetuse projektis Hispaanias Alicantes (2016. aastal).

 

 

 

Elva linna kaudu kuulutakse Läänemere Linnade Liidu noortekomisjoni, mille üks koosviibimistest 2016. aastal toimus Elvas, 2017. aastal tegutseb Elva ANKis välisvabatahtlik Portugalist Euroopa Vabatahtliku Teenistuse programmi raames. Elva ANKis toimub tasuta osalusega kabering Kaido Raidla juhendamisel.   

  

 

Noorte omaalgatust toetatakse läbi avatud noorsootöö ja vabatahtliku tegevuse, näiteks 2016. aastal osalemine Nopi Üles projektifondis ning vabatahtlik töö Elva Jooksusarja korraldamises ja läbiviimises viimased kolm aastat. Elva ANK osaleb aktiivselt MTÜ Eesti ANK tegevuses ja üleriigilistes programmides, näiteks Murdepunkt ja 2016. aasta oktoobris liitumine Tugila programmiga.