Majandusstruktuur

29.09.16
Elva on mitmekesise majandusega linn. Siin on esindatud töötlev tööstus oma juhtivate  tootmisharude – puidutootmise,  elektroonika-,  klaasi- ja  tekstiilitööstusega kuid 
Elva linna oluliseks majandussektoriks on turismi- ja puhkemajandus. 
 
Äri ja tootmisettevõtted on koondunud peamiselt Arbimäe piirkonda (nn Kirde tänava tööstuspiirkonda ). Väikeettevõtte- ja tootmisalasid on paiguti ka Kesklinna piirkonnas. 
Kogu Elva linna tootmisstruktuur on keskkonnasõbralik.
Elva jääb Jõhvi-Tartu-Valga maantee äärde ning lisaks on olemas raudtee. Elva eeliseks on seega pakkuda võimalusi mitmekesiseks transpordiks.