Laulustuudio

4.09.17
Laulustuudiosse on oodatud kõik lauluhimulised lapsed ja noored, kes omavad eeldusi soolo ja ansamblilauluks. 
Eesmärk: Õpilase vokaaltehnilise osavuse arendamine ning erinevate laulmis-ja hingamistehnikate tundma õppimine, praktiseerimine. Diktsiooni, improviseerimis-ja fraseerimisoskuse arendamine läbi erinevate muusikastiilide, vastavalt õpilase individuaalsetele võimetele. Muusikalise maitse ja silmaringi avardamine läbi mitmekesise repertuaari. Õpilase eneseanalüüsioskuse välja töötamine ning isikupärase muusikalise eneseväljenduse toetamine.
 
Sihtrühm:  soololaulust huvitatud lapsed ja noored
 
Kus ja millal? Elva Huviala-ja Koolituskeskus, Pikk 8, lisainfo tunniplaanis.
 
Millega tegeleme?
* Hääle arendamine spetsiaalsete hääleharjutustega.
* Hääle erinevate kõlade leidmine ja nende kasutamine.
* Repertuaari valik vastavalt õpilase soovidele, võimetele ja eale.
* Interpretatsiooni võimaluste tajumine: fraseering, intonatsioon, dünaamika, rütmika, teksti analüüs jne.
* Mitmehäälse laulmise ja taustvokaali esitamise põhimõtete tundmine.
* Isikupärase repertuaari ja stiili kujundamine.
* Live-mikrofoni käsitlemine ning mugava lavalise oleku välja töötamine.
* õpilased saavad  koostöös õpetajaga kasutada äsja soetatud stuudiotehnikat, millega oma lemmiklugusid salvestada.
 
Laulustuudio õpilased on võtnud väga edukalt osa nii maakondlikelt, vabariiklikelt kui ka rahvusvahelistelt lauluvõistlustelt ja võitnud hulga auhindu. Kindlateks traditsioonideks on saanud jõulu- ja kevadkontsert. Samuti ootab lauljaid ees mitmeid esinemisi Elva linna sündmustel ja teistel üritustel. 
Kui kõikidest laululastest ei saagi lauljaid, siis head inimesed kasvavad neist kindlasti. 
Sellel aastal õpetavad stuudios õpetajad:
Livia Kuuskvere, kontakt:  +372 5054779  maestra210@gmail.com
Kärt Anton, kontakt +372 55549320 kartanton3@gmail.com
Merlin Kivi, kontakt: +372 53418959 merlinkivi@gmail.com
Laulmiseni!
Videolingid: 

 

   

    

 

 

 

 

Toimetaja: GARMEN VALLIKIVI