19.01.17

ABIINFO LASTEAIA / LASTEHOIU TOIDUSOODUSTUSE TAOTLEMISEKS

 

2016. aasta jaanuarist alates on lasteaias ja -hoius käivatele lastele toidusoodustuse taotlemine korraldatud teisiti.

Lasteaia toidusoodustuse taotlust ei pea enam esitama lasteaeda, taotlus tuleb tuua või saata e-posti teel linnavalitsuse sotsiaalosakonda.

Taotluste esitamise tähtaeg on 20.jaanuar ja 20.september. Soodustuse andmise periood on vastavalt taotluse esitamise tähtajale 01.veebruar kuni 31.august ja 01.september kuni 31.jaanuar.

Toidusoodustuse taotluse blankett on võimalik välja printida ja täita paberil. Samuti on taotlust võimalik täita internetis. Kui otsustate taotluse saata linnavalitsusele e-posti teel, on kindlasti vaja taotlus digiallkirjastada.

Taotluse blanketil on lisainformatsioon mis hõlbustab dokumendi täitmist. Palume see info kindlasti enne läbi lugeda, kui asute blanketti täitma.

Taotluse juurde tuleb kindlasti lisada kohustuslikud lisad. Nende mitteesitamisel taotlust ei menetleta enne kui linnavalitsusele on esitatud kõik nõutud dokumendid ja kuni selle ajani lapsele toidusoodustust ei võimaldata.

 

Kui vajate veel täiendavat lisainfot, palume pöörduda linnavalitsuse sotsiaalosakonna poole.

 

 

Lasteaia / lastehoiu toidusoodustuse taotluse blankett

 

 

 

 

Toimetaja: ALO REBANE