Laste lauluring

Lauluring on mõnus koht lapsel panna proovile oma lauluoskus ja seda arendada.

EESMÄRGID:

·        Laps toetub laulmisel õigele hingamisele
·        Laps laulab kõlava ja loomuliku häälega
·        Laps laulab puhta intonatsiooniga
·        Lapse kehahoid laulmise ajal on korrektne (sirge rüht), kuid sealjuures vaba ja sundimatu
·        Lapsed laulavad hea ansamblitunnetusega
·        Mitmehäälsus kõlab puhtalt
·        Laps laulab selge diktsiooniga
·        Nii ansamblitel kui solistidel on võimalus esineda erinevatel üritustel (kontserdid, etteasted, lauluvõistlused)

Laulmine on ka mõnus tegevus lapsele vabaaja veetmiseks!

Laste lauluringi juhendab õp Gerli Jõgi