Kontaktid 

Leheküljele on kokku kogutud kontaktid Elvas tegutsevatest spetsialistidest, kes tegelevad meie laste ja noortega. 


Elva lastekaitsespetsialist 
Tel: 730 9889
E-post: 

Eve Saumets 
Elva Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog
Tel: 7301838
E-post: eves@elvag.edu.ee

Kai Karu
Elva Gümnaasiumi psühholoog
Tel:  7301828
E-post:  kai@elvag.edu.ee

Tiit Treial
noorsoopolitseinik
Tartumaa konstaablijaoskond
Tel: 7459618
E-post: tiit.treial@politsei.ee

Elva linna perearstid
http://elva.kovtp.ee/perearstid

SA Elva Perekodu rehabilitatsioonimeeskond
http://perekodu.elva.ee/index.php/rehabilitatsioon

SA Elva Haiglas tegutsevad spetsialistid:

Maarja-Liis Rants
logopeed, eripedagoog

Kai Karu
psühholoog

Registreerimine SA Elva Haigla spetsialisti vastuvõtule tel. 737 0300 ja 737 0301 või http://ehaigla.ee/sa-elva-haigla-tm/patsiendiinfo/registreeri-vastuvotule/

FIE Anu Taal
kliiniline psühholoog, erapraksis,
E-post: anu1taal@gmail.com või anutaal@hot.ee