23.08.17

Klaveriõpetus Suzuki meetodil

Eesmärk: Laste musikaalsuse, klaverimängu oskuse ja isiksuse arendamine

Ringi moto: Talendi kasvatamine emakeele meetodil.
Lähtutakse põhimõttest, et kõik lapsed suudavad pilli mängida 

Sihtrühm: Alustamisel lapse vanus soovituslikult 3-5 aastat. Laps osaleb tundides koos lapsevanemaga

Kus ja millal? Kokkuleppel. Esimese kohtumise aega vaata täpsemalt tunniplaanist.

2017/2018 õa alustajatel tunnid ainult hommikupoolikuti

Millega tegeleme?
· Äratame huvi muusika ja pillimängu suhtes
· Arendame klaverimängu oskuseid nii solistina kui koos teistega
· Kasvatame väärikat ja teistega arvestavat isiksust
· Kujundame eesmärgipäraseid ja distsiplineeritud harjutamisoskuseid
· Võimaldame musitseerimisrõõmu ja arendame esinemisjulgust       
· Kontserttegevus

Individuaaltunnid toimuvad 1x nädalas, lisandub vähemalt 1 grupitund kuus

Õpetaja nimi ja kontakt:

Tuuli Vaher, tel: +372 528 1543, e-post: tuuli.vaher@mail.ee (klaveriõpetus)

Vastuvõtt:

Lähtudes põhimõttest, et iga laps on võimeline pillimängu õppima, võetakse lapsed vastu katseteta. Lapse õpingute alustamise eelduseks on, et lapsevanem on eelnevalt  läbinud sissejuhatava kursuse (8 tundi), kus tutvustatakse Suzuki meetodi põhimõtteid ja filosoofiat ning omandatakse esimesed mänguvõtted ja palad.
Enne õppima asumist kuulavad lapsed palasid CDlt ning osalevad koos lapsevanemaga vaatlejatena teiste laste tundides.
Alustamine võimalikult varakult, lapse vanus soovituslikult 3-5aastat. 

Rohkem infot Suzuki muusika kohta.

 

Toimetaja: GARMEN VALLIKIVI