Kitarriõpetus

15.10.15

    

Kitarriõpetuse eesmärgiks on omandada kitarril musitseerimiseks vajalikud
tehnilised ja muusikalised oskused. Keskendutakse rütmika, muusikalise
kuulmise, muusikalise mälu, kujutlusvõime/improvisatsiooni võime ja
kitarri üldise tunnetamise arendamisele. Kindlasti ei toetata kõigest ühele
žanrile vaid otse vastupidi - muusikalisele mitmekülgsusele. Huviringi
õpilased saavad teadma ning õpivad rakendama varieeruvate stiilide
omapärasid ning tehnikaid.

Kitarriõpe toimub õpilase võimetest ja huvidest lähtuvalt. Lisaks kohustuslikele ja vahel ka mõnevõrra keerulistele harjutustele, saab iga õpilane lugude/stiilide valikul kaasa rääkida.
Ringi õpilased osalevad aktiivselt linnaüritustel.

Ringi juhendab õp Siim Petser
Kontakt:  +372 5101278, siim.petser@gmail.com