Kaugküttepiirkonnad

13.03.14

Elva linna soojamajanduse 2013 aasta arengukava.

 

Soojamajanduse arengukava eesmärgiks on kaasajastada 2000 aastal väljatöötatud soojamajanduse arengukava.

 

Soojamajanduse arengukava kaasajastamine loob soodsamad tingimused kohalike elanike elustandardi tõstmiseks, ettevõtlus-keskkonna arendamiseks, uute töökohtade loomiseks ning kogu piirkonna muutmise atraktiivsemaks nii kodumaiste kui välismaiste potensiaalsete investorite jaoks.

Elva linna soojamajanduse arengukavaga saab tutvuda siit: Arengukava

 

______________________________________________________________

 

Elva linnas pakub kaugkütte teenust ja haldab soojusvõrke osaühing Elva Soojus.

 

Elva linnas on kolm kaugkütte piirkonda. Elva linnavolikogu 17.detsember 2012 a. määrusega nr 43 "Kaugküttepiirkonna määramine"  reguleeritakse linnas kaugküttevõrguga liitumine, eraldumise tingimused ja kord, samuti, kaugkütte üldiste kvaliteedinõuete ja soojuse piirhinna kooskõlastamise kord.

 

Kaugküttepiirkonnad on graafiliselt nähtavad siin: joonis

 

Kaugküttepiirkonda planeeritud ehitiste võrguga liitumine on kohustuslik, kui seda võimaldavad võrgu tehnilised võimalused. Erandeid tehakse ehitistele, mille soojusega varustamiseks kavatsetakse kasutada keskkonnasõbralikke kütteviise.

 

Piirhinnad:

Elva linnavalitsuse 30.09.2008 määrusega nr 4 on kehtestatud kaugüttepiirkonnas soojuse müügi piirhinnad alljärgnevalt:

1.       füüsilisele isikule isiklikuks tarbeks ja elamu- või korteriühistule               52,28 EUR/Mwh

2.       juriidilisele isikule                                                                                                  56,56 EUR/Mwh

hindadele  lisandub käibemaksuseaduses sätestatud käibemaks.

 

Kaugküttepiirkonnad

I piirkond - Kirde katlamaja

Kaugküttepiirkond on kehtestatud vastavalt  Elva linnavolikogu 30.05.2005 määrusele nr 8

 

II piirkond - Keskkatlamaja ( Nooruse tn katlamaja piirkond) :

Kaugküttepiirkond on kehtestatud vastavalt  Elva linnavolikogu 30.05.2005 määrusele nr 8 ja muudetud Elva linnavolikogu 10.08.2009 määrusega nr 8

 

III piirkond - Haigla katlamaja (Supelranna tn katlamaja piirkond):

Kaugküttepiirkond on kehtestatud vastavalt  Elva linnavolikogu 28.08.2006 määrusele nr 10

 

Pikk tn 26 sotsiaalmaja:

Kaugküttepiirkond on kehtestatud vastavalt  Elva linnavolikogu 28.08.2006 määrusele nr 10

 

Muudes linna piirkondades on eelistatud soojavarustuse projekteerimiseks lähteandmete väljastamisel taastuvate energiaallikate kasutamist.

 

Täiendavate kaugkütte katlamajade rajamist ei planeerita ning üldplaneeringus ei ole vajadust täiendavate maa-alade reserveerimiseks soojavarustuse süsteemi arengu tagamiseks.

 

Soojavarustuse areng toimub olemasoleva soojavõrgu arendamise ja lokaalallikate loomise teel eramute piirkondades.

Kaugküttepiirkonna laienemine on võimalik korrus- ja mitmepereelamute rajamise korral.

Toimetaja: KULLO LAOS