7.12.16

Kandleõpetus
Kandleõppest huvitatud lapsel on:
* motiveeritus tegeleda rahvamuusikaga
* huvi kandleõppe vastu
* lauluoskus
* musikaalsus
* rütmitunne
Kandleõppesse astumisel eeldame, et ringi valitud õpilane tegeleks kandleõppega õppeaasta lõpuni.
Ringis osalejad esinevad erinevatel üritustel, suvel pillilaagrites.


Juhendab Ehtel-Kuldvere Vent, kontakt: +372 5185422, ehtel@elvag.edu.ee

Toimetaja: GARMEN VALLIKIVI