Kalmistu

16.08.17

Kalmistu korraldaja: Milvi Saarekivi

Tel: 745 7063
GSM: 520 8465

E-post: milvi.saarekivi@elva.ee

Aadress: Elva linn, Vaikne tn 41
Vastuvõtt: T-L 9.00-15.00

Kalmistu pakub külmkambriteenust (Elva Kalmistu kabelis).
Hauaplatside korrashoiuks vajalike koristusvahendite kasutamise võimalust.
Kalmistul on kolm veevõtukohta.
Kohapeal WC kasutamise võimalus

 

Matusebüroo:

Tel: 745 7029
GSM: 513 7085

Kalmistu veebilehekülg: http://www.kalmistud.ee/est/Elva-kalmistu

Kalmistu territooriumil viibivate isikute ja hauaplatsi kasutajate suhtes kohaldatakse Elva linna kalmistu eeskirja.

Vastavalt eeskirja §-le 6 tuleb hauaplatsi eraldamisel sõlmida hauaplatsi kasutamise leping.

Toimetaja: KAYVO KROON