Elva Vallavolikogu istung

14.12.17

Elva Vallavolikogu istung toimub 18. detsembril 2017 algusega kell 16.00  Võrtsjärve Limnoloogiakeskuse Järvemuuseumi seminariruumis aadressil Limnoloogia tee 1, Vehendi küla, Elva vald.

 

Päevakorra projekt:

1. Vallavanema ülevaade vallavalitsuse tegemistest

Ettekandja: Toomas Järveoja

 

2. Detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: Esta Tamm, kaasettekanne Kristjan Karis (Tehvandi Spordikeskus SA)

 

3. Maamaksumäärade kehtestamine

Ettekandja: Heiki Hansen

 

4. Maamaksust vabastamise korra kehtestamine
Ettekandja: Heiki Hansen

 

5. Volikogu tööst osavõtu eest tasu ja hüvituse määramise korra kehtestamine
Ettekandja: Maano Koemets

 

6. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra kehtestamine

Ettekandja: Marika Saar

 

7. Lastekaitseseaduses määratud kohaliku omavalitsuse ülesannete delegeerimine vallavalitsusele

Ettekandja: Marika Saar

 

8. Vallaeelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Ettekandja: Marika Saar

 

9. Ettevõtlus- ja turismikomisjoni koosseisu kinnitamine

Ettekandja: Rein Abel

 

10. Lisaeelarvete kinnitamine (Elva, Puhja, Rannu, Rõngu, Konguta)

Elva eelnõu
Seletuskiri
Lisa 1
Lisa 2

Rannu eelnõu
Lisa 1

Puhja eelnõu
Seletuskiri
Lisa

Konguta eelnõu
Seletuskiri
Lisa 1

Rõngu eelnõu
Seletuskiri
Lisa 1

Ettekandja: Heiki Hansen

 

11. Isikliku kasutusõiguse seadmine
Lisa 1
Lisa 2
Ettekandja: Heiki Hansen

 

12. Vallavara võõrandamine
Ettekandja: Heiki Hansen

 

13. Eesti Linnade ja valdade liidu üldkoosolekule ja volikogusse Elva valla esindajate määramineLisa 1
Ettekandja: Maano Koemets

 

14. Tartumaa Omavalitsuste Liisus osalemine ja volikogu esindajate määramine
Ettekandja: Maano Koemets

 

15. Ühinemislepingust tulenevate ametnike ja töötajate koondamise lisahüvitise maksmine
Ettekandja: Toomas Järveoja

 

16. Arvelduskrediidi võtmine

Ettekandja: Heiki Hansen

 

17. Ruumi rendile andmine
Lisa 1
Lisa 2

Ettekandja:Heiki Hansen

 

18. Volikogu esimehe info ja volikogu liikmete sõnavõtud
Ettekandja: Maano Koemets

 

Maano Koemets
vallavolikogu esimees

Päevakord 18.12.2017