Huvitegevus

13.11.17

ÕPPEAASTA 2017/2018 

Õpilaste vastuvõtt jätkub vabadele kohtadele!

Õppeleping lapse/noore osalemise kohta huvihariduses. 
Õppeleping täiskasvanutele
Õppelepingud kinnitatud direktori käskkirjaga 10.08.2017 nr 1-1/48

NB! Õppelepingu täitmiseks tuleks see esmalt salvestada oma arvutisse! Seejärel avada fail PDF failide funktsionaalsust võimaldava tarkvaraga (Adobe AcrobatFoxit Reader jms). Peale vormil olevate väljade täitmist tuleks fail salvestada, et seejärel see digitaalselt allkirjastada 
ID-tarkvara abil ning saata huvikool@elva.ee
Lapse ringi arvamisel tuleb kinnituskiri, seejärel saadab arve Elva LV raamatupidamine.

Ringid toimuvad Pikk 8, kui tabelis pole märgitud muud kohta.
Info uueneb aeg-ajalt!

HUVIRING KUUTASU        AEG                          KOHT
Animatsiooniring KOHAD TÄIS! 10€

T, N 15.00-16.30
T, N 18.00-19.30 

I korruse õppeklass
Beebikool 8€

E 9.30-10.30 (3-7kuud)
E 11.00-12.00 (1+)
(Kohad täis)
T 10.00-11.00 (8-11k)
K 10.00-11.00 (1+)

saal
Digikunstiring UUS!
alates vanusest 11+
16€

E, K 17.00-18.15 
(Kohad täis)
E, K 18.30-20.00
4 vaba kohta

I korruse õppeklass
Kandleõpetus 12€ info õpetajalt EG Tartu mnt 3 klass 408
Keraamikaring KOHAD TÄIS! 12€

E 14.00-15.30 
T 13.00-14.30
T 15.00-16.30 
T 17.00-18.30 
K 16.00-17.30

I korruse õppeklass
Kitarriõpetus KOHAD TÄIS! 14€ Tunniplaani alusel Elva Kultuurikeskus Kesk 30 bändiruum
Kodundusring 10€

E 14.30-16.00
T 14.00-15.30 

K 14.30-16.00 

II korruse köök
Klaveriõpetus Suzuki meetodil (soovitav vanus 3-6a) 14€ Individuaalne tunniplaan II korrus õppeklass
Kunstiring KOHAD TÄIS! 10€

T, N 11.00-12.30 (5-7a)
T, N 13.15-14.45 

T, N 16.30-18.00

I korruse õppeklass
Käsitöö-meisterdamine 10€ K 14.00-15.30
1 vaba koht
I korruse õppeklass
Laste lauluring 8€

N 16.15
info: gerli.ok@gmail.com

II korruse õppeklass
Laulustuudio 16€ Individuaalne tunniplaan II korrus õppeklass
mudilasring "Lepatriinu" KOHAD TÄIS! 10€ T ja N kell 10.15-11.45 II korruse õppeklass
RN-stuudio 12€

Tunniplaan

saal
Näitering 10€ T, N 15.00-16.00 (noorem rühm)
16.00-17.00
(vanem rühm)
Elva Kultuurikeskus (Kesk 30)
Tehnikaring KOHAD TÄIS! 10€ E 17.00-18.30 I korruse õppeklass
Trummiring 14€ Tunniplaani info õpetajalt Elva Kultuurikeskus Kesk 30 bändiruum
Täiskasvanute keraamikaring
KOHAD TÄIS!
40€

E 17.00-19.15
K 18.00-20.15 

I korruse õppeklass

Koolivaheajad 2017/2018 õppeaastal
Õppetöö ringides toimub HM koolitusloa alusel alates 01.08.2002.aastast.


Aadress Pikk 8, 61505 Elva
Info: mob: 55512174
e-post: huvikool@elva.ee

 

Direktor Garmen Vallikivi

Telefon 55670541

E-post garmen@elva.ee

 

Noorsootöötaja Mirja Jõgi

e-post mirja.jogi@elva.ee

Telefon 53340089

 

Noorsootöötaja Riin Lumiste

e-post lumiste.riin@gmail.com

Telefon 59048949

 

Tugilaspetsialist Grete Kald

e-post tugila@elva.ee

Telefon 53405580

Meie keskuses on teretulnud kõik, siin leidub tegemist igaühele!

Toimetaja: GARMEN VALLIKIVI