Elva linna aia- ja haljastujäätmete kompostimisplatsi projekteerimine ja ehitamine

23.11.17

Hankemenetluse liik: lihthange

Pakkumuse või taotluse esitamise aeg: 28.11.2017 10:00 

Riigihange viiakse läbi e-riigihangete keskkonna (edaspidi eRHR) kaudu.

 

Hankes osalemiseks, teavituste saamiseks ja küsimuste esitamiseks läbi e-RHR-i peavad pakkujad Hankijale avaldama oma kontaktandmed, registreerudes hanke juurde „Hankes osalejad" lehel.

Hankija tagab piiramatu ja täieliku elektroonilise juurdepääsu hankedokumentidele Riigihangete registris: https://riigihanked.riik.ee .

Toimetaja: TRIIN KAAVER

Hinnapakkumise kutse

22.06.17

Elva Linnavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust hanke "Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimise projekti ekspertiis" tarbeks tähtajaga 29.06.2017 kell 10.00.

Hankedokument "Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimise projekti ekspertiis"

Toimetaja: HELIN MUTTIK

Riigihange "Elva linnavara kindlustamine 14.05.2017 kuni 13.05.2018"

11.04.17

Elva linn kutsub Teid esitama vastavalt hanketeates ja käesolevas hankedokumendis sisalduvatele tingimustele pakkumust lihtmenetlusega riigihankele "Elva linnavara kindlustamine 14.05.2017 kuni 13.05.2018", mille eesmärgiks on Elva linnale kuuluvate hoonete, rajatistele ja hoonetes asuva vara kindlustamine. Riigihanget menetletakse vastavalt Elva linnavara valitsemise korrale ja hankedokumentidele. Hankelepingu eeldatav maksumus jääb alla riigihangete seaduses sätestatud lihtmenetlusega hanke piirmäära (RHS § 15 lg 3).
Lihtmenetlusega riigihanke "Elva linnavara kindlustamine 14.05.2017 kuni 13.05.2018" hankedokument

Hankedokumentide lisa 1
Vorm 1
Vorm 2

Toimetaja: HELIN MUTTIK

Lihthange “Avalike teenuste kvaliteedi ja rahulolu hindamise analüüs”

15.03.17

Elva Linnavalitsus korraldab lihthanke "Avalike teenuste kvaliteedi ja rahulolu hindamise analüüsi" läbiviimiseks. 

Hankemenetluse liik: lihthange

Töö teostamise tähtaeg: aprill 2017-31.12.2018

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 20.03 kell 10.00 läbi Riigihangete registri.

Hankedokumendid on kättesaadaval: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/184089

Toimetaja: HELIN MUTTIK

Hange „Elvas raudteejaama esise väljaku rekonstrueerimine“ teostatud ehitustööde ekspertiisi koostamine

20.12.16

Elva Linnavalitsus korraldab hanke „Elvas raudteejaama esise väljaku rekonstrueerimine" teostatud ehitustööde ekspertiisi koostamine.

Hankemenetluse liik: alla lihthanke piirmäära

Hanke tähtaeg: töö teostatakse 3 nädala vältel alates Tellija kirjalikus korralduses märgitud kuupäevast

Täiendavat teavet HD sisu kohta saab: e-posti teel kirjalikult Hankija poole pöördudes aadressil jaanika.saar@elva.ee

Pakkumuse esitamise tähtaeg: hiljemalt 30. detsember  2016.a kella 10.00-ks e-mailile jaanika.saar@elva.ee

Lisainfo: Jaanika Saar, ehitusspetsialist, tel (+372) 730 9884, (+372) 504 4039, e-mail jaanika.saar@elva.ee

Hankedokumendid:

Hanke dokument 

Hankelepingu projekt

Lisa 1. Tööde mahtude tabel

Lisa 2. Tööpiirkonna joonis

Vorm 1

Vorm 2

Vorm 3

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus otsusega toetatu projekti „Elva linn, raudteejaama esise väljaku rekonstrueerimine" toetuse määraga 83,44% projekti abikõlblike kulude maksumusest ehk 220 265,00 euroga. Projekti kogu abikõlblike kulude maksumus on 263 977,00 eurot. Ülejäänud 16,56% moodustab Elva linna omafinantseering.

Toimetaja: HELIN MUTTIK

Riigihange "Elva linnas Käo tee ja Aia tänava osaliste lõikude sademevete ärajuhtimise süsteemi väljaehitus"

19.08.16

Elva Linnavalitsus korraldab riigihanke „Elva linnas Käo tee ja Aia tänava osaliste lõikude sademevete ärajuhtimise süsteemi väljaehitus"

E-riigihangete keskkonnas on võimalik tutvuda hanke sisu ja hankedokumentidega - hanke viitenumber 177471.

Rohkem infot: Tõnu Muru - linnamajandusosakonna juhataja, tel (+372) 730 9888; (+372) 51 39 142, e-post tonu.muru@elva.ee.

Toimetaja: LY KÜTT

Hinnapakkumise kutse

4.07.16

Elva Linnavalitsus soovib hinnapakkumist lihthanke „Elva Muusikakooli siseruumide rekonstrueerimine" ehitustööde omanikujärelvalve teostamine.

Käesoleva riigihanke objektiks on Elva Muusikakooli siseruumide, küttesüsteemi ja elektripaigaldise rekonstrueerimine ning täiendavad projekteerimistööd.

Tööde alusdokumendid on:

·        Vorm 2, Üldehitustööde mahtude tabel;

·        Vorm 3, Elektritööde materjalide ja mahtude tabel;

·        HD lisa, Hoone plaanid;

·        Siseelektripaigaldise projekt „Elva Muusikakool. Kalda tn. 11, Elva, Siseelektripaigaldis" E.R.T Elekter OÜ, töö nr. ERT2016/5, aprill 2016.a.

·        Käesolev tehniline kirjeldus.

Tööde ulatus ja kirjeldus on sätestatud hankedokumendi Vorm 2 ja Vorm 3 ning käesolevas tehnilises kirjelduses.

Pakkumus esitada kirjalikult aadressil Elva  Linnavalitsus, reg-kood 75008092, Kesk 32, Elva linn, Tartumaa kätte või elektrooniliselt e-postile tonu.muru@elva.ee hiljemalt 05.07.2016.a.

Tööde teostamise tähtaeg 11.07. 2016 – 30.09.2016

 

Tellijapoolne kontaktisik– Tõnu Muru, tonu.muru@elva.ee, tel. 5139142

 

Toimetaja: HELIN MUTTIK

Hinnapakkumise kutse

1.07.16

Elva Linnavalitsus soovib hinnapakkumist Elva linnas Käo tee ja Aia tänava osaliste lõikude sademevete ärajuhtimise süsteemi väljaehituse projekteerimiseks.

Pakkumus esitada kirjalikult aadressil Elva  Linnavalitsus, registreerimiskood 75008092, Kesk 32, Elva linn, Tartumaa või elektrooniliselt e-posti aadressil tonu.muru@elva.ee hiljemalt 08.07.2016.a.

Tööde teostamise tähtaeg 05.08.2016

 

Tellijapoolne kontaktisik– Tõnu Muru, tonu.muru@elva.ee, tel. 5139142

Elva linnas Käo tee ja Aia tänava osaliste lõikude sademevete ärajuhtimise süsteemi väljaehituse projekteerimine

Toimetaja: HELIN MUTTIK

Riigihange „Elva linnas osaline tänavate asfalteerimine ja pindamine“

1.07.16

Elva Linnavalitsus korraldab riigihanke „Elva linnas osaline tänavate asfalteerimine ja pindamine" omaniku ehitusjärelvalve teostamiseks.

Hankemenetluse liik: alla lihthanke piirmäära.
Hanke tähtaeg: tööd teostatakse 27.06.2016-18.07.2016.

Täiendavat teavet HD sisu kohta saab e-posti teel kirjalikult Hankija poole pöördudes aadressil tonu.muru@elva.ee.
Pakkumuse esitamise tähtaeg: hiljemalt 22. juuni 2016.a kella 14.00-ks  e-mailile tonu.muru@elva.ee.

Info: Tõnu Muru, tel (+372) 730 9888; (+372) 51 39 142, e-mail: tonu.muru@elva.ee.

Hankedokumendid

Toimetaja: HELIN MUTTIK

Elva Linnavalitsus kuulutab välja äriruumide aadressiga Elva, Pargi tn 2 läbirääkimistega pakkumise korras kasutusse andmise

25.04.16

Elva Linnavalitsus annab läbirääkimistega pakkumise korras üürile mitteeluruumid aadressiga Elva, Pargi tn 2 üüripinnaga 88,0m2 kasutusotstarbega restoran-kohvik. Üüri alghind on 4,00 eurot üüripinna ühe ruutmeetri eest kuus. Üürile lisanduvad kõrvalkuludena maksed kommunaalteenuste eest. Täpsemad üürile andmise tingimused on sätestatud lisas 1.

Pakkumise võitja selgitamise aluseks on restoran-kohviku kontseptsioon, mis lähtub äriruumide kasutusotstarbest ning parim pakutud üürihind.

Üüripind on avalikus kasutuses ning nendega on võimalik tutvuda omal käel, tööpäeviti E-R 9.00-18-00.

Elektroonilised pakkumused tuleb esitada hiljemalt 11.maiks 2016.a kella 11.00-ks e-posti aadressile enampakkumine@elva.ee, millele on märgitud pealkirjaks "Pargi tn 2 äriruumi üürile andmine läbirääkimistega pakkumise teel". Pakkumused avatakse 11.mail 2016 kell 11.15. pakkumuste avamine ei ole avalik, pakkumisel osalejatel ei ole pakkumiste avamisel viibimise õigust. Esitatud  pakkumuste sisu avalikustamisele ei kuulu.

 

Äriruumide aadressiga Elva, Pargi tn 2 läbirääkimistega pakkumise korras kasutusse andmise ja üürilepingu sõlmimise tingimused

Toimetaja: LY KÜTT

Elva Linnavalitsus kuulutab välja äriruumide aadressiga Elva, Pargi tn 2 läbirääkimistega pakkumise korras kasutusse andmise

11.02.16

Elva Linnavalitsus annab läbirääkimistega pakkumise korras üürile mitteeluruumid aadressiga Elva, Pargi tn 2 üüripinnaga 88,0m2 kasutusotstarbega a´ la carte restoran. Üüri alghind on 8,00 eurot üüripinna ühe ruutmeetri eest kuus. Üürile lisanduvad kõrvalkuludena maksed kommunaalteenuste eest. Täpsemad üürile andmise tingimused on sätestatud lisas 1.

Pakkumise võitja selgitamise aluseks on a´ la carte restorani kontseptsioon, mis lähtub äriruumide kasutusotstarbest ning parim pakutud üürihind.

Üüripind on avalikus kasutuses ning nendega on võimalik tutvuda omal käel, tööpäeviti E-R 9.00-18-00.

Elektroonilised pakkumused tuleb esitada hiljemalt 11.märtsiks 2016.a kella 11.00-ks e-posti aadressile enampakkumine@elva.ee, millele on märgitud pealkirjaks "Pargi tn 2 äriruumi üürile andmine läbirääkimistega pakkumise teel". Pakkumused avatakse 11.märtsil 2016 kell 11.15. pakkumuste avamine ei ole avalik, pakkumisel osalejatel ei ole pakkumiste avamisel viibimise õigust. Esitatud  pakkumuste sisu avalikustamisele ei kuulu.

Lisa 1. Tingimused

Lisa 2. Asendiplaan

Toimetaja: MARGIT KIIN

Lihthange "Elva linnas ülekäiguradade valgustamine"

17.12.15

Kutsume Teid osalema lihthankes "Elva linnas ülekäiguradade valgustamine".

Hanke teostamise eeldatav tähtaeg on 26. veebruar 2016.

Hankemenetluse viis: hanke eeldatav maksumus on alla lihthanke piirmäära.

Hankedokumendid on kättesaadavad Elva linna veebilehel http://www.elva.ee/

Hankes osaleda soovijad peavad esitama kvalifitseerimiseks vajalikud dokumendid ja pakkumuse vastavalt hankedokumentides sätestatule hiljemalt 23.12.2015 kell 10.00 Elva Linnavalitsusele digitaalselt allkirjastatud e-kirjaga aadressil margit.kiin@elva.ee. Edukaks tunnistatud pakkujaga sõlmitakse hankedokumentide lisaks olev hankeleping.

Hankedokumendid

Vorm 1 Ühikhindade maksumustabel

Kesk tn

Puiestee tn ja Jaani tn

Puiestee koolimaja

Tartu mnt ja Palu tee

 

Lugupidamisega,

Margus Ivask

arendusjuht

Toimetaja: LY KÜTT

Teade

12.11.15

Elva Linnavalitsus tellib  SA-lt Elva Perekodu lihtsustatud korras alushariduse teenuse ning sõlmib hankelepingu teenuse ostmiseks 18-le lapsele kolmeks aastaks so perioodiks 2016 – 2018. Hankelepingu maksumus on 198 369,60 eurot.

Toimetaja: LY KÜTT

Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine

24.03.16

 

29.juunist kuni 31.augustini 2015 oli avatud Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoor meetmes "Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0-7 aastastele lastele". Elva linn esitas SA-le Innove taotluse projektile, mille tegevustega hangiti 18-le lapsele lapsehoiu ning alushariduse teenus SA-lt Elva Perekodu.

Elva Linnavolikogu otsusega 24.08.2015.a nr 49 otsustati algatada Euroopa Sotsiaalfondi "Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0-7 aastastele lastele" programmi raames projekt "Elva lasteaiakohtade loomine" ning esitada taotlus SA-le INNOVE.

 

Üldinfo:

Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel võeti 19.05.2015.a vastu sotsiaalministri määrus nr 26 "Meetme "Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0-7 aastastele lastele" toetuse andmise tingimused ja kord", millega kehtestati "Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna "Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme "Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine hoolduskoormuse vähendamiseks" tegevuse "Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0-7 aastastele lastele" toetuse andmise tingimused ja kord.

Meetme rakendusasutus on Sotsiaalministeerium. Meetme rakendusüksuse ülesandeid täidab SA Innove.

Struktuuritoetus on rahaline abi, mida antakse toetuse saaja või partneri abikõlblike kulude katteks Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi vahenditest ning eesti riigi poolt nende vahendite kaasrahastamiseks sihtotstarbeliselt eraldatavatest vahenditest, juhul kui see on meetme või meetme tgevuse eelarves ette nähtud.

Meetme "Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0-7 aastastele lastele" toetuse andmise tingimuste ja korra kohaselt on toetuse andmise eesmärk suurendada lapsevanemate osalemist tööturul, luua Eestis vähemalt 1200 uut lapsehoiukohta ning tulemusnäitajana peavad lapsevanematega olema lapsehoiuteenuse või lasteaiakoha kasutamise  lepingud sõlmitud või lapsevanemate avaldused esitatud vähemalt 80% ulatuses toetusega loodud uutest lapsehoiuteenuse või lasteaiakohtadest.

Toetust võib taotleda kohaliku omavalitsuse üksus

Toimetaja: LY KÜTT