28.11.17

Elva valla sümboolika rahvahääletus.

Rahvahääletus 29.11-05.12.2017. Vaata täpsemalt siit

Uus omavalitsus- Elva vald

24.10.2017 jõustus Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Elva vald. 

2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest. 

Praegu jäävad alles omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt! 

Uue põhimääruse kehtestamiseni tegutseb omavalitsus Elva linna põhimääruse alusel, põhimääruses kinnitatakse ka uue valla sümboolika, seni kasutatakse Elva linna sümboolikat.  

Senised õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Rannu valla õigusaktid senise Rannu valla territooriumil, Elva linna õigusaktid Elva territooriumil jne). See tähendab, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega.  

31. detsembril 2017 lõpetavad tegevuse Elva linnavalitsus, Konguta vallavalitsus, Palupera vallavalitsus, Puhja vallavalitsus, Rannu vallavalitsus ja Rõngu vallavalitsus kui ametiasutused lõpetavad tegevuse.

1. jaanuaril 2018 alustab tööd Elva vallavalitsus kui ametiasutus.

 

 

 

Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemisläbirääkimisi toetab Euroopa Sotsiaalfond (ESF).

Projekti nr EU49800 „Lääne-Tartumaa kohalike omavalitsuste ühinemisprotsessi koordineerimine" rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist meetme tegevuse "Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" raames summas 24 650 eurot.

Haldusreformi kohta jooksvalt uut infot leiab Rahandusministeeriumi kodulehelt.

Haldusreformi tegevusplaan ja ajakava.

Ühinemiskõneluste korralduslike küsimuste ning lisainfo küsimiseks palume pöörduda ühinemisläbirääkimiste koordinaator Kertu Vuksi poole (kertu.vuks@elva.ee või +372 58 137 086).

Toimetaja: KERTU VUKS