Linna valitsemine, rahandus ja eelarve

27.06.17

• Elva linna 2016. aasta eelarve I lisaeelarve kinnitamine ja Elva linna 2016. aasta eelarve muutmine

 Elva linna 2017. aasta eelarve II lisaeelarve kinnitamine ja Elva linna 2017. aasta eelarve muutmine
• Elva linna põhimäärus

 Elva linna eelarvestrateegia aastateks 2017-2021

 Elva linna aukodaniku statuut
 Elva linna teenetemärgi statuut
 Elva linnavalitsuse tänukirja statuut
 Elva linna kultuuripreemia "ELVA TÄHT" statuut ja väljaandmise kord
 Elva linna noortepreemia statuut ja väljaandmise kord
 Korruptsioonivastase seaduse rakendamine
 Elva linna Noortevolikogu põhimäärus
 Elva linnaliinil sõidupileti hinna ja sõidusoodustuste kehtestamine
 Müügipileti hinna kehtestamine kauplemiseks avalikel üritustel
 Elva linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse esitamise ning reservfondi kasutamise kord
 Kaasava eelarve menetlemise kord
• Elva linna 2016. aasta eelarve

 Üüri piirmäära kehtestamine
 Elva Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeestele komisjoni töö korraldamise eest tasu suurus ja maksmise kord
 Elva Linnavolikogu liikmete ja Elva Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord
 Elva Linnavolikogu eestseisuse liikmele eestseisuse tööst osavõtu eest tasu suurus ja maksmise kord
 Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord Elva linnas
 Lastele suunatud või tervise edendamiseks mõeldud muude kohtade määramine, kus alkoholi tarbimine Elva linnas loetakse teisi isikuid häirivaks

Elva linna 2016. aasta eelarve III lisaeelarve kinnitamine ja Elva linna 2016. aasta eelarve muutmine

• Elva linna 2017. aasta eelarve

• Ühinemislepingu kinnitamine