MTÜ Elva Koolituskeskus

23.02.17

 

MTÜ Elva Koolituskeskus koolitab täiskasvanuid.

Koolituskeskuse eesmärk on ellu viia elukestva õppe ideed. Täiskasvanud õppijatele pakutakse nii tööalaseid kui vabahariduslikke koolitusi, mis võimaldavad saada uusi teadmisi ja oskusi ning laiendada silmaringi.Oma kursustega antakse osalejate võimaluse mõista paremini ümbritsevat maailma ja iseennast ning olla jätkusuutlik oma valikutes ja tegevustes. Pakutakse nii tööalaseid kui vabahariduslikke koolitusi.Info

Eeva Kumberg
Telefon 5251 852
e-post: eeva.kumberg@gmail.com


Krista Noorkõiv
Telefon: 5167 362 
e-post: knoorkoiv@gmail.com


Koolituskeskuse koolitused leiad  www.elvakoolitus.ee