Ettevõtluse arenguvisioon

3.09.15

Elva linna arengukavas aastani 2020 on ettevõtluse arendamiseks seatud kolm eesmärki:

1.Elva on rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud sisemaa kuurort, millel on oma tunnusüritused ja -objektid.

2.Elva ettevõtlus on loodussäästlik, tasakaalustatud tarkade töökohtadega meditsiini ja IT valdkonnas, mitmekesiste tööhõive võimalustega ja kasutab maksimaalselt piirkondlikku potentsiaali ja ressursse.

3.Ettevõtluse ja turismi valdkonna piirkondlik arendamine toimub koostöös erinevate osapooltega. Linna mainekujundus ja turismiturundus toimub välja töötatud turundusstrateegia alusel.

 

Valdkondlikud meetmed ja alategevused

Mainet kujundavate ja populaarsust tõstvate tegevuste elluviimine:

 1) turundusstrateegia koostamine, sh meediakava ja selle rakendamine;

 2) tervise, spordi ja kultuuri väärtustamine linna maine tõstmiseks;

 3) nišitoodete arendamine;

 4) linna erinevate ürituste sidumine tervikuks ja nende kajastamine.

 

Ettevõtluse propageerimine ja tunnustamine:

1) õpilasfirmade ja noorte ettevõtluse toetamine;

2) linnaga koostööd tegevate eraettevõtjate kajastamine meedias;

3) ettevõtluspoliitika kujundamine;

4) teenustevõrgu koostöö toetamine ja soodustamine.

 

Turismisektori arendamine:

1) koostöö Elva puhkepiirkonna partneritega;

2) matkakeskuse arendamine;

3) kodumajutuse arendamise propageerimine;

4) linna vaatamisväärsuste ja turismiatraktsioonide tutvustamine ja arendamine;

5) sihtturgudele ja -gruppidele suunatud turismiturunduse tegevuste elluviimine;

6) turismiteenuste arendamine ning teeninduskultuuri tõstmine ja tunnustamine;

7) turismialase koostöö laiendamine teiste piirkondadega.