23.08.17

DIGIKUNSTIRING

Digikunst on aina levinum asi meie tehnoloogia ja kunstimaalimas. Siin saab laps oma loovust väljendada just sel viisil ning samal ajal õppida veel paremini tundma arvutit ja pilditöötlus ning joonistus programme. Kui noorel on loovust, kunstihuvi ning on huvitatud arvutitest, siis siin ta saab proovile panna oma fantaasiat ja graafikalauaga töötamist.

Eesmärk: Eesmärk on arendada loovust ja loomingulisust läbi praktilliste kunstiülesannete ning integreerida digikunstiring animatsiooniringiga

Sihtrühm: vanus alates 11+

Kus ja millal? Vaata täpsemalt tunniplaanist.

Millega tegeleme?

* õpime tundma arvutigraafika liike
* õpime programmides esinevad mõisted ja nimetusi eesti ja inglise keeles
* arvutiga töötamisel käitume tervist säästvalt
* toimub kujundusalane tarkvaraõpe: vektor­ ja pikselgraafika põhifunktsioonid, tööriistad, seaded ja tööloogika 

Ring toimub 2x nädalas, rühma suurus kuni 8 last.

Õpetaja nimi ja kontakt: Triin Tens, Tel. +372 56617002 epost: triin.tens@gmail.com

Augustis said esimesed huvilised juba digikunsti-ja animatsioonilagris osaleda.

 

Toimetaja: GARMEN VALLIKIVI