17.05.16

Tõnu Muru

Linnamajandusosakonna juhataja

Tel: 730 9888
E-post: tonu.muru@elva.ee

Vastuvõtt: E 9.00-12.00, 13.00-16.00; N 13.00-16.00

Kompetents: Linnamajandusosakonna juhataja koordineerib linnapea poolt üle antud tegevusvaldkondi ja korraldab linnamajandusosakonna valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Peamised tegevusvaldkonnad on: elamu- ja kommunaalmajandus, veevarustus ja kanalisatsioon, heakord, jäätmehooldus, ruumiline planeerimine, ehitusjärelevalve, linnasisene ühistransport, linnatänavate korrashoid ja maakorraldus.

 

JAANIKA SAAR

Ehitusspetsialist

Tel: 730 9884
E-post: jaanika.saar@elva.ee

Vastuvõtt: N 9.00-12.00, 13.00-16.00

Kompetents: Ehitusalase tegevuse korraldamine Elva linnas. Ehitus-, kasutuslubade, kirjalike nõusolekute ja projekteerimistingimuste taotluste kontroll ja vastavate lubade vormistamine. Ehitushangete korraldamine, ehitusprojektide läbivaatus ja ehitusjärelvalve teostamine.