13.11.17

Linnamajandusosakonna juhataja

Tel: 730 9888
E-post:

Vastuvõtt: E 9.00-12.00, 13.00-16.00; N 13.00-16.00

Kompetents: Linnamajandusosakonna juhataja koordineerib linnapea poolt üle antud tegevusvaldkondi ja korraldab linnamajandusosakonna valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Peamised tegevusvaldkonnad on: elamu- ja kommunaalmajandus, veevarustus ja kanalisatsioon, heakord, jäätmehooldus, ruumiline planeerimine, ehitusjärelevalve, linnasisene ühistransport, linnatänavate korrashoid ja maakorraldus.

 

Daisy Sild

Kinnistuspetsialist

Tel: 730 9896
E-postdaisy.sild@elva.ee

VastuvõttE 9.00-12.00, 13.00-16.00; N 13.00-16.00

Kompetents: Maakorralduslikud toimingud s.h  kinnistute ühendamine, jagamine, piiride muutmine. Maa maksustamisega seotud küsimused. Kohanimede ja aadressiandmete korrastamiseks vajalike toimingute teostamine. 

 

Maarika Uprus

Keskkonnaspetsialist

Tel: 730 9898
E-postmaarika.uprus@elva.ee

Vastuvõtt: E 9.00-12.00, 13.00-16.00; N 13.00-16.00

Kompetents: Keskkonnajärelevalve teostamine ja jäätmemajanduse korraldamine linnas. Raie- ja keskkonnalubade menetlemine, keskkonnamõju hindamisega seotud küsimuste korraldamine. Planeeringute ettevalmistamine ja menetlemine.

Toimetaja: KAYVO KROON