28.08.17

ALO REBANE

Sotsiaalosakonna juhataja

Tel: 730 9894
E-postalo.rebane@elva.ee
Vastuvõtt: E 9.00-11.00

Kompetents: Sotsiaal- ja tervishoiualase tegevuse korraldamine Elva linnas. Sealhulgas korteri- ja sotsiaalhoolekande komisjoni juhtimine, ühekordsete toetuste määramine ja eestkoste ning sellega seonduvate toimingute teostamine.

 

EVE JÕGI

Lastekaitsespetsialist

Tel: 730 9889
E-post: eve.jogi@elva.ee
Vastuvõtt: T, N 9.00-12.00, 14.00-16.00

Kompetents: Lastekaitsealase tegevuse korraldamine Elva linnas. Puuetega laste perede nõustamine. Laste hoolekande korraldamine, lastekaitsevõrgustiku kujundamine ning koostöö ametkondade ja kolmanda sektoriga oma tegevuse valdkonnas.
 

EVA KUSLAP

Hoolekandespetsialist

Tel: 730 9892
E-post: eva.kuslap@elva.ee
Vastuvõtt: T, N 9.00-12.00, 14.00-16.00

Kompetents: Eakate, puuetega inimeste ja nende perede ning abi ja hooldust vajavate täisealiste isikute nõustamine. Linna hoolekandealase informatsiooni kogumine ning vastava aruandluse koostamine ja esitamine.

 

 

Toimetaja: ALO REBANE