Majanduslike huvide deklaratsioon 2012

2.03.14
•1. Ees-ja perekonnanimi
• 2. Isikukood
• 3. Ametikoht
• 4. Asutus (tööandja)
• 5. Ametipalga aste ja ametipalk
Märkus:
• Ametipalga astme märgivad ametiisikud, kellel on palgaaste.
• Deklareeritakse ametikohajärgne ametipalk.
• Märgitakse ka ametipalga juurde asutusest makstavad lisatasud.
• Märgitakse ametipalga puudumine, kui ametipalka ei saada.

II. ANDMED VARA KOHTA
• 6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad, deklareeritakse ka pooleliolevad ehitused, ühis- ja kaasomandiks oleva vara puhul näidatakse ametiisiku osa selles):
• 7. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid:
• 8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid:
• 9. Pangaarved (pank, arve liik ja nende arv):

III. ANDMED VARALISTE KOHUSTUSTE KOHTA
• 10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 3 500 eurot, kui ametikohal ametipalka ei maksta:
• 11. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalga või 3 500 eurot, kui ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid jms):

IV. ANDMED MUUDE TULUDE KOHTA
• 12. Muud regulaarsed tulud (palk ja lisatasud põhitöökohal, kui ametiisikul puudub ametipalk, näidates nende suuruse; kompensatsioonid, sh nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades nõukogu ja näidates hüvitise suuruse; intressid; pensionid; töövõtust ning teadus-ja õppetööst saadavad tasud; autoritasud; muud tulud või tuluallikad, näidates ära, mis liiki tuludega on tegemist):

V. ANDMED MAKSUSTATAVA TULU JA DIVIDENDITULU KOHTA
• 13. Maksustatav tulu (täidetakse füüsilise isiku eelmise aasta Maksu-ja Tolliameti tuludeklaratsiooni alusel; kui abikaasad esitasid ühise tuludeklaratsiooni, näidatakse ametiisiku osa eraldi):
• 14. Dividenditulu (täidetakse füüsilise isiku eelmise aasta Maksu- ja Tolliameti tuludeklaratsiooni alusel

1. Gunnar Aasmäe 3. Linnavolikogu liige 4. Elva linnavolikogu 5. Puudub 6. Korteriomand 1/2 Tartu maakond Elva linn, nr 28513 7. Puudub 8. OÜ Muletan, ainuosanik 2556€,OÜ Melotrix Grupp, ainuosanik 2556€ 9. Swedbank, aa 10. Puudub 11. Puudub 12. Nõo Reaalgümnaasium treeneri tasu, Elva Linnavolikogu liikme hüvitis (23.04.2013)

1. Peeter Aan, 3. Linnavolikogu liige 4. Elva Linnavolikogu 5. Puudub 6. Maatulundusmaa, Tartumaa Konguta vald 7. sõiduauto Chrysler 1997, sõiduauto Volvo 2000, sõiduauto Opel 2006 8. Pensionifond II sammas 9. Swedbank aa 2, Swedbank krediit kaart, Sampo krediit kaart 10. Swedbank 87000 € 11. Puudub 12. Politsei- ja piirivalveamet ametipalk, Elva Linnavolikogu liikme hüvitis (29.04.2013)

1. Rein Abel 3. Linnavolikogu liige 4. Elva Linnavolikogu 5. Puudub 6. Kinnistu Tartu maakond Elva linn 7. Puudub 8. As Maxilla aktsiad 13, AS Livonia aktsiad 41, AS Vestika aktsiad 33%, Laur 50%, Estogrid 50% 9. Swedbank aa, SEB aa, 10. Puudub 11. Puudub 12. Elva Linnavolikogu liikme hüvitis, Elva Linnavolikogu komisjoni esimehe hüvitis, Pension, AS Maxilla juhatuse liikme tasu, AS Livonia juhatuse liikme tasu. (21.03.2013)

1. Tõnu Aigro 3. Linnavolikogu liige 4. Elva Linnavolikogu 5. Puudub 6. Puudub 7. Puudub 8. Marepleks OÜ, ainuosanik 100%, Sale OÜ osanik 50% 9. Swedbank aa, SEB aa 10. Puudub 11. Puudub 12. Elva Linnavolikogu liikme hüvitis, Elva Linnavolikogu komisjoni esimehe hüvitis. (29.04.2013)

1. Veiko Haan 3. Linnavolikogu liige 4. Elva Linnavolikogu 5. Puudub 6. Korteriomand, Tartu maakond Elva linn nr 1834404, 7. Puudub 8. Puudub 9. SEB aa, SAMPO PANK aa, SEB kreedit arve 10. SEB 11. Puudub 12. Elva Lasteaed Õnneseen õpetaja tasu, Jalgpalliklubi FC Elva treeneri tasu, Elva Linnavolikogu liikme hüvitis. (29.04.2013)

1. Heiki Hansen 3. Abilinnapea 4. Elva Linnavolikogu 5. 1252,67 6. Elamu, Tartumaa, Elva 2/3 osa 7. Puudub 8. Puudub 9. Swedbank aa 2, Sampo pank aa 1, SEB aa 2 10. Swedbank 28000€ 11. Puudub 12. Puudub. (15.04.2013)

1. Imbi Härson 3. Elva Linnaraamatukogu direktor 4. Elva Linnavalitsus 5. 647 €. 6. Korter, Tartu maakond, Elva linn 7. Puudub 8. Puudub 9. Swedbank aa, SEB aa, 10. Puudub 11. Puudub 12. Puudub (25.04.2013)

1. Kaido Keis 3. Linnavolikogu liige 4. Elva Linnavolikogu 5. Puudub 6. Kinnistu, Tartu maakond Elva linn nr 1116304 7. Sõiduauto BMV 1994, sõiduauto Ford 2008, veoauto GAZ 53 1984 8. Puudub 9. Swedbank aa, SEB aa, 10. Eluasemelaen 6000€ 11. Puudub 12. Elva Linnavolikogu liikme hüvitis, Farm Plant Eesti AS töötasu (25.04.2013)

1. Matti Kangor 3. Elva Gümnaasium direktor 4. Elva Linnavalitsus 5. 1520€ 6. Elamu, Tartu MK Elva linn, abikaasade ühisvara 7. Sõiduauto BMV 2007 8. Pensioni II ja III sammas 9. SEB aa 10. Puudub 11. Puudub 12. Puudub (23.04.2013)

1. Kalev Kepp 3. Linnavalitsuse liige, linnamajandusosakonna juhataja 4. Elva Linnavalitsus 5. 1140,00€ 6. Kinnistu, Tartu linn 7. Sõiduauto Toyota Avemis Verso 2003 8. Puudub 9. Swedbank aa, 10. Swedbank 7600,00 € 11. Puudub 12. AS Emajõe Veevärk nõukogu liikme tasu. (25.04.2013)
1. Uno Kodu 3. Elva Muusikakool direktor 4. Elva Linnavalitsus 5. 835€ 6. Puudub 7. Sõiduauto A-4 1999 8. Puudub 9. Swedbank aa 10. Puudub 11. Puudub 12. Puudub (26.04.2013)

1. Fred Koppel 3. Linnavolikogu liige 4. Elva Linnavolikogu 5. Puudub 6. 1/16 maatulundusmaa Puka vald, hoone Õru vald 120291718, 12713 hoidla ja 12714 kuivati, 12711 hoone, 12715 heinaküün Konguta vald 7. Puudub 8. LHV Pensionifondi osak 1594.399 9. Swedbank aa, SEB aa,LHV Pank investeerimiskonto 10. Puudub 11. Puudub 12. Elva Linnavolikogu liikme hüvitis(29.04.2013)

1. Rein Kuresoo 3. Linnavolikogu liige 4. Elva Linnavolikogu 5. Puudub 6. Kaasomand, elamu,Tartu MK, Vissi külas, kaasomand talu Tartu MK Ketneri külas, 7. Sõiduauto Nissan Primera Traveller 1998, 8. Natourest OÜ 1278,23€, 9. SEB aa, Swedbank aa, 10. SEB kodulaen 14474,09€ , SEB hüpoteeklaen 5990,44€ 11. Puudub 12. Elva Linnavolikogu liikme hüvitis, Tulu FIE-na tegutsemisest. (30.04.2013)

1. Peeter Laasik 3. Linnavolikogu liige 4. Elva Linnavolikogu 5. Puudub 6. Elamumaa Tartu MK, Ülenurme, 2084104 7. Puudub 8. Puudub 9. SEB aa 2 10. SEB eluasemelaen 6225,85€ 11. Puudub 12. SA Elva Haigla TM palk, SA Elva Haigla TM nõukogu liikme tasu, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla palk, Eesti Haigekassa töövõtulepinguga tasu, AS Eesti Ajalehed tasu, AS Postimees tasu, linnavolikogu liikme hüvitis (29.04.2013)

1. Kersti Mihailov 3. Lasteaed Õnneseen direktor 4. Elva Linnavalitsus 5. 1090€ 6. Puudub 7. Puudub 8. Puudub 9. Swedbank aa 10. Swedbank eluasemelaen 4000€ 11. Puudub 12. Puudub (25.04.2013)

1. Andres Muru 3. Linnavolikogu liige 4. Elva Linnavolikogu 5. Puudub 6. Eramu, Tartu MK, Rõngu vald, 7. Sõiduauto Audi A6 avant 1999 8. Puudub 9. Swedbank aa 10. Puudub 11. Puudub 12. Raves MK OÜ juhatuse liikme tasu, Elva Linnavolikogu liikme hüvitis , Elva Linnavolikogu komisjoni esimehe ja eestseisuse liikme hüvitis (28.03.2013)

1. Ain Pedak 3. Linnavolikogu liige 4. Elva Linnavolikogu 5. Puudub 6. Eramu, Tartu MK Elva linn, kinnistu Tartu MK Elva linn, korter Tartu linnas 7. Puudub 8. OÜ Eurocris 100% osanik 9. Swedbank aa 10. Puudub 11. Puudub 12. Elva Linnavolikogu liikme hüvitis (08.04.2013)

1. Evelin Pihlak 3. Linnavolikogu liige 4. Elva Linnavolikogu 5. Puudub 6. Puudub 7. Puudub 8. Puudub 9. Swedbank aa 2 10. Puudub 11. Puudub 12. Elva linnavolikogu liikme hüvitis, Elva Linnavolikogu komisjoni esimehe hüvitis, vanemahüvitis (10.04.2013)

1. Alo Rebane 3. Linnavalitsuse liige, sotsiaalosakonna juhataja 4. Elva Linnavalitsus 5. 850,00€ 6. Elamu 4/6 Tartu MK, Elva linn, 30125 7. Sõiduauto Audi 100 1984 ja Volkswagen Passat 1994 8. Puudub 9. Swedbank aa, SEB aa 10. Puudub 11. Puudub 12. Puudub (26.04.2013)

1. Heliise Riisaar 3. Elva Lasteaia Murumuna direktor 4. Elva Linnavalitsus 5. 1000€ 6. Puudub 7. Puudub 8. Puudub 9. Swedbank aa 10. Puudub 11. Puudub 12. Puudub (29.04.2013)

1. Kai Räisa 3. Linnavolikogu liige 4. Elva Linnavolikogu 5. Puudub 6. Puudub 7. Puudub 8. Puudub 9. Swedbank aa 3 10. Puudub 11. Puudub 12. Elva linnavolikogu liikme hüvitis, Elva Linnavolikogu komisjoni esimehe hüvitis, töötasu Elva Väikelastekodust (11.04.2013)

1. Ilmar Särg 3. Linnavolikogu liige 4. Elva Linnavolikogu 5. Puudub 6. Maatulundusmaa, Põlva MK, Kanepi vald 523538, 1263638, 2379528, Elva 168704 1/2, 169004, 328404, 2579904, elamumaa 3677104 1/2; 7. Väikekaubik Toyota 2006, Sõiduauto Volvo V-70 1999 8. Puudub 9. Swedbank aa 2, SEB aa, Krediidipank aa, 10. Puudub 11. Puudub 12. Elva Linnavolikogu liikme hüvitis, Elva Linnavolikogu komisjoni esimehe hüvitis, SA TÜK arst õppejõud, FIE Ilmar Särg ettevõtlustasu, loomingu tulud, honorarid, autoritasud, pension (29.04.2013)

1. August Vester 3. Linnavolikogu liige 4. Elva linnavolikogu 5. Puudub 6. Elumaja Tartu MK Elva linna, korter Tartu MK Elva linn, mets Tartu MK Nõo vald nr 16376, 7. Sõiduauto AUDI 100, 8. OÜ Wester Start 13549,27€ 1 osa , Elva Kommunaalettevõte OÜ 24925,54€ 1 osa, 9. SEB aa, 10. Puudub 11. Puudub 12. Pension, Elva Linnavolikogu liikme hüvitis (23.04.2013)

1. Aarne Jänessoo 3. OÜ Elva Soojus juhatuse liige 4. Elva linn 5. 1300€ 6. korteriomand 1/2 Elva linnas, eramu 1/2 Palupera vald 7. Sõiduauto AUDI A4 2003 8. Puudub 9. Swedbank aa, SEB aa, Sampo aa, Nordea pank aa 10. Swedbank 5904€ 11. Swedbank 8800€ 12. Puudub (23.04.2013)

1. Toomas Kuris 3. Elva Varahaldus OÜ juhatuse liige 4. Elva linn 5. 1300 € 6. 1/2 elamust Kuressaares, maatulundusmaa Saare maakonnas 7. Puudub 8. Aquafish OÜ osa 1278€, Atla Puhkeküla OÜ osa 2556€ 9. Swedbank aa, SEB aa, Nordea pank aa10. Puudub 11. Puudub 12. Puudub (12.02.2013)

Toimetaja: KAYVO KROON